eŠkola - ŠEVT
eTlačivá - ŠEVT
eRozvrhy - ŠEVT
Všetko pre školu - ŠEVT
Kancelárske potreby - ŠEVT
Najnovšie súbory na stiahnutie
O Internetovej žiackej knižke        
Navštívte www.izk.sk       
O programe Dochádzka         
Čipový systém Školská jedáleň
 
Zoznam tlačív

Návod, ako obnovi zrušené tlačivá - Kliknite sem!

P.č.SkupinaTlačívMutácií
1Diplom212
2Dochádzka1432
3Finančné operácie21125
4Iné školské tlačivá1993
5Iné tlačivá1056
6IZK88
7Katalóg1027
8Knižnica1543
9Korešpondencia2399
10Majetok621
11Materská škola1020
12Maturita43117
13Maturita NOVÁ41110
14Maturita NOVÁ 20091650
15Maturita NOVÁ 2010515
16Návod12
17Odosielanie údajov22
18Oznam44
19Personálne1230
20Poisovňa67
21Potvrdenie o návšteve školy714
22Poukazy960
23Prechod žiaka na inú školu26
24Prechod žiaka na SŠ1577
25Prijímacia skúška1677
26Rozhodnutie35250
27Rozhodnutie 2008 SŠ1276
28Rozhodnutie 2008 ZŠ14113
29Rozhodnutie 2008 ZUŠ216
30Rozvrh1216
31Štatistika4198
32Výchovné opatrenie22108
33Výchovné opatrenie SŠ 20081152
34Výchovné opatrenie ZŠ 2008952
35Vysvedčenie G 2008760
36Vysvedčenie G 2009648
37Vysvedčenie SŠ27160
38Vysvedčenie SŠ 20081266
39Vysvedčenie SŠ 20091080
40Vysvedčenie ZŠ 200820127
41Vysvedčenie ZŠ 200925205
42Vysvedčenie ZUŠ17146
43Vysvedčenie ZUŠ 2008872
44Vysvedčenie ZUŠ 2009872
45Zápis do ZŠ618
46Zoznam2868
Spolu6493010

1Skupina: DiplomMutácií
1N Diplom autotlač1
2Diplom11
Spolu12

2Skupina: DochádzkaMutácií
1E Cestovný príkaz 20092
2E Dovolenkový lístok6
3E Dovolenkový lístok 4 krát2
4E Dochádzkový list zamestnanec1
5E Dochádzkový list mesiac4
6E Evidencia dochádzky 16Z3
7E Evidencia dochádzky 40Z2
8E Evidencia dochádzky 40Z v24
9E Evidencia dochádzky Súpiska C1
10E Náhradné vožno2
11E Náhradné vožno 3 krát2
12E Ročný plán dovolenky1
13E Ročný plán dovolenky bez automatizácie1
14E Žiados o pracovné vožno1
Spolu32

3Skupina: Finančné operácieMutácií
1F Faktúra autotlač EURO10
2F Faktúra autotlač 2010 Zrušené10
3F Hlavičkový papier26
4F Hromadný príkaz na úhradu4
5F Jednorázový príkaz na úhradu9
6F Kniha jázd1
7F Kniha služobných ciest1
8F Objednávka autotlač EURO3
9F Peňažný denník 20091
10F Príjmový doklad EURO11
11F Príjmový doklad 2010 Zrušené11
12F Príjmový doklad 4x EURO4
13F Príjmový doklad 4x 2010 Zrušené4
14F Výdavkový doklad autotlač EURO8
15F Výdavkový doklad autotlač 2010 Zrušené8
16F Výdavkový doklad 4x EURO2
17F Výdavkový doklad 4x 2010 Zrušené2
18EVM Výdajka-prevodka EURO2
19PP poukážka H poslanie peňazí EURO2
20PP poukážka H prijatie peňazí EURO4
21PP poukážka U EURO2
Spolu125

4Skupina: Iné školské tlačiváMutácií
1Preukaz žiaka/zamestnanca16
2LIB Štítok na preukaz 21ks 18x1
3LIB Štítok na preukaz 21ks 3x1
4LIB Štítok na preukaz 21ks 1x3
5Plán týždňa maďarský2
6ZŠ List pre strednú školu8
7Menovky2
8Menovky Joker2
9Písomka 15
10Písomka 25
11Plán týždňa1
12Predvolanie3
13ZŠ Protokol o komisionálnej skúške6
14ZŠ Protokol o opravnej skúške6
15Uvožnenie z vyučovania16
16Zabezpečenie hromadnej akcie2
17ZŠ Žiados o vykonanie komisionálnej skúšky3
18ZŠ Žiados o vykonanie opravnej skúšky3
19ZUŠ Žiados o uvožnenie z vyučovania8
Spolu93

5Skupina: Iné tlačiváMutácií
1Testovacia stránka12
2DOKLADY registrácia programu1
3DOKLADY registračný list2
4N Kartičky9
5N Menovky na konferenciu8
6N Preukaz2
7N Samolepka 21ks - disketa 1x12
8N Samolepka 21ks - disketa 2x6
9N Samolepka 21ks - disketa 21x2
10N Zasadací poriadok2
Spolu56

6Skupina: IZKMutácií
1IZK Známky žiaka - šiesti na A41
2IZK Známky žiaka - štyria na A41
3IZK Známky žiaka - traja na A41
4IZK Známky žiaka - dvaja na A41
5IZK Prihlasovacie heslá1
6Zoznam tried Prezenčná listina Rodičovského združenia1
7Zoznam tried - kto už má čipový kžúč1
8Zoznam tried - prevzatie čipového kžúča1
Spolu8

7Skupina: KatalógMutácií
1SŠ Katalógový list žiaka (494423-III/2009)1
2SŠ Katalógový list žiaka VJM (513150-V/2009)1
3SŠ Katalógový list vyššie sekundárne2
4SŠ Katalógový list vyššie sekundárne VJM2
5SŠ Triedny výkaz2
6ZŠ Katalógový list nultý ročník 20082
7ZŠ Katalógový list primárne 20085
8ZŠ Katalógový list nižšie sekundárne 20085
9ZŠ Katalógový list nižšie sekundárne VJM 20085
10ZŠ Zoznam triedy - triedny výkaz I. a II. stupeň2
Spolu27

8Skupina: KnižnicaMutácií
1LIB Štítok na knihu 14ks 12x1
2LIB Štítok na knihu 14ks 2x1
3LIB Štítok na knihu 14ks 1x2
4LIB Štítok na knihu 21ks 18x1
5LIB Štítok na knihu 21ks 3x1
6LIB Štítok na knihu 21ks 1x3
7LIB Katalógový lístok 4x1
8LIB Zoznam zapožičaných kníh dňa4
9LIB Zoznam zapožičaných kníh - sumár2
10LIB Zoznam zapožičaných kníh osobami - sumár4
11LIB Zoznam najlepších čitatežov2
12Preukaz žiaka/zamestnanca16
13LIB Štítok na preukaz 21ks 18x1
14LIB Štítok na preukaz 21ks 3x1
15LIB Štítok na preukaz 21ks 1x3
Spolu43

9Skupina: KorešpondenciaMutácií
1Dopis firme7
2Dopis osobe8
3Adresa 3x2
4E Poštový podací hárok firme 20091
5E Poštový podací hárok osobe 20091
6F Hlavičkový papier26
7N Samolepka 14ks 1x8
8N Samolepka 14ks 2x4
9N Samolepka 14ks 4x3
10N Samolepka 14ks 8x1
11N Samolepka 14ks 12x1
12N Samolepka 14ks 14x1
13N Samolepka 21ks 1x12
14N Samolepka 21ks 3x4
15N Samolepka 21ks 18x2
16N Samolepka 21ks 21x2
17N Samolepka 8ks 8x1
18N Samolepka 8ks 7x1
19N Samolepka 8ks 4x1
20N Samolepka 8ks 2x4
21N Samolepka 8ks 1x4
22N Samolepka 35.6x16.92
23N Samolepka 25.4x103
Spolu99

10Skupina: MajetokMutácií
1EVM Miestny zoznam3
2EVM Návrh na vyradenie6
3EVM Osobný zoznam2
4EVM Inventúrna súpiska3
5EVM Inventúrna súpiska v26
6EVM Inventúrny zoznam1
Spolu21

11Skupina: Materská školaMutácií
1MŠ Prihláška 20082
2MŠ Pozvánka na zápis 20082
3MŠ Potvrdenie o návšteve 20072
4MŠ-r Prijatie 20082
5MŠ-r Neprijatie 20082
6MŠ-r O ukončení dochádzky 20082
7MŠ-r O prerušení dochádzky 20082
8MŠ-r O výchovnom opatrení upozornenie 20082
9MŠ-r O výchovnom opatrení ukončenie 20082
10MŠ Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (491800)2
Spolu20

12Skupina: MaturitaMutácií
1SŠ Zoznam všetkých maturitných predmetov1
2SŠ Zoznam maturitných predmetov školy2
3SŠ Prehžad o počte prihlásených žiakov na EČ a PFIČ MS1
4SŠ Zoznam maturitných komisií4
5SŠ Zoznam žiakov ktorí nezmaturovali1
6SŠ Zoznam triedy s termínmi ústnej skúšky1
7SŠ Zoznam triedy s výsledkami ústnej skúšky3
8SŠ Zoznam triedy s výsledkami písomnej skúšky1
9SŠ Zoznam triedy s výsledkami externej skúšky1
10SŠ Prehžad výsledkov maturitnej skúšky 20054
11SŠ Prehžad o klasifikácii ústnej formy IČ MS1
12SŠ Ústna maturita Zoznam žiakov po predmetoch2
13SŠ Ústna maturita Harmonogram maturitných skúšok4
14SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 (492631-I/2009)3
15SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2010 (492631-I/2009-II/2010)3
16SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 pomaturitné (493381-II/2009)2
17SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SZŠ 2009 (530120-III/2009)4
18SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2009 (493367-II/2009)6
19SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2010 (493367-II/2009)6
20SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške GYM 2009 (492630-II/2009)4
21SŠ Vysvedčenie maturitná skúška maďarské 2009 (513010-I/2009)3
22SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské SOŠ 2009 (513111-III/2009)3
23SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské GYM 2009 (513012-III/2009)3
24SŠ Protokol o maturitnej skúške 2009 (492611-I/2009)3
25SŠ Protokol o maturitnej skúške 2010 (492611-II/2010)3
26SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2009 (492612-I/2009)2
27SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2010 (492612-II/2010)2
28SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2009 (494552-I/2009)1
29SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2010 (494552-I/2010)1
30SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška maďarské 2009 (513240-I/2009)1
31SŠ Záverečná skúška 20098
32SŠ Protokol o maturitnej skúške maďarské 2009 (513082-I/2009)3
33SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške maďarské 2009 (513083-I/2009)2
34SŠ Dodatok k abvolventskému diplomu SZŠ 2009 (530130-III/2009)2
35SŠ Zoznam prihlásených žiakov ma MS v abecednom poradí2
36SŠ VH praktickej časti odbornej zložky MS 20072
37SŠ VH písomnej formy internej časti MS 2006 XII/052
38SŠ VH ústnej formy internej časti MS 2006 XII/052
39SŠ VH externej časti MS 20051
40SŠ Výkaz o výsledku maturitných skúšok 20056
41SŠ SZŠ Diplom3
42SŠ-M Protokol o písomnej skúške gymnázium4
43SŠ Zoznam žiakov s maturitnými predmetmi4
Spolu117

13Skupina: Maturita NOVÁMutácií
1SŠ Zoznam všetkých maturitných predmetov1
2SŠ Zoznam maturitných predmetov školy2
3SŠ Prehžad o počte prihlásených žiakov na EČ a PFIČ MS1
4SŠ Zoznam maturitných komisií4
5SŠ Zoznam žiakov ktorí nezmaturovali1
6SŠ Zoznam triedy s termínmi ústnej skúšky1
7SŠ Zoznam triedy s výsledkami ústnej skúšky3
8SŠ Zoznam triedy s výsledkami písomnej skúšky1
9SŠ Zoznam triedy s výsledkami externej skúšky1
10SŠ Prehžad výsledkov maturitnej skúšky 20054
11SŠ Prehžad o klasifikácii ústnej formy IČ MS1
12SŠ Ústna maturita Zoznam žiakov po predmetoch2
13SŠ Ústna maturita Harmonogram maturitných skúšok4
14SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 (492631-I/2009)3
15SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2010 (492631-I/2009-II/2010)3
16SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 pomaturitné (493381-II/2009)2
17SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SZŠ 2009 (530120-III/2009)4
18SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2009 (493367-II/2009)6
19SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2010 (493367-II/2009)6
20SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške GYM 2009 (492630-II/2009)4
21SŠ Vysvedčenie maturitná skúška maďarské 2009 (513010-I/2009)3
22SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské SOŠ 2009 (513111-III/2009)3
23SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské GYM 2009 (513012-III/2009)3
24SŠ Protokol o maturitnej skúške 2009 (492611-I/2009)3
25SŠ Protokol o maturitnej skúške 2010 (492611-II/2010)3
26SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2009 (492612-I/2009)2
27SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2010 (492612-II/2010)2
28SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2009 (494552-I/2009)1
29SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2010 (494552-I/2010)1
30SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška maďarské 2009 (513240-I/2009)1
31SŠ Záverečná skúška 20098
32SŠ Protokol o maturitnej skúške maďarské 2009 (513082-I/2009)3
33SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške maďarské 2009 (513083-I/2009)2
34SŠ Dodatok k abvolventskému diplomu SZŠ 2009 (530130-III/2009)2
35SŠ Zoznam prihlásených žiakov ma MS v abecednom poradí2
36SŠ VH praktickej časti odbornej zložky MS 20072
37SŠ VH písomnej formy internej časti MS 2006 XII/052
38SŠ VH ústnej formy internej časti MS 2006 XII/052
39SŠ VH externej časti MS 20051
40SŠ Výkaz o výsledku maturitných skúšok 20056
41SŠ Zoznam žiakov s maturitnými predmetmi4
Spolu110

14Skupina: Maturita NOVÁ 2009Mutácií
1SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 (492631-I/2009)3
2SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 pomaturitné (493381-II/2009)2
3SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SZŠ 2009 (530120-III/2009)4
4SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2009 (493367-II/2009)6
5SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške GYM 2009 (492630-II/2009)4
6SŠ Vysvedčenie maturitná skúška maďarské 2009 (513010-I/2009)3
7SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské SOŠ 2009 (513111-III/2009)3
8SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské GYM 2009 (513012-III/2009)3
9SŠ Protokol o maturitnej skúške 2009 (492611-I/2009)3
10SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2009 (492612-I/2009)2
11SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2009 (494552-I/2009)1
12SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška maďarské 2009 (513240-I/2009)1
13SŠ Záverečná skúška 20098
14SŠ Protokol o maturitnej skúške maďarské 2009 (513082-I/2009)3
15SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške maďarské 2009 (513083-I/2009)2
16SŠ Dodatok k abvolventskému diplomu SZŠ 2009 (530130-III/2009)2
Spolu50

15Skupina: Maturita NOVÁ 2010Mutácií
1SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2010 (492631-I/2009-II/2010)3
2SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2010 (493367-II/2009)6
3SŠ Protokol o maturitnej skúške 2010 (492611-II/2010)3
4SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2010 (492612-II/2010)2
5SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2010 (494552-I/2010)1
Spolu15

16Skupina: NávodMutácií
1Zoznam tlačív2
Spolu2

17Skupina: Odosielanie údajovMutácií
1DOKLADY registrácia programu1
2Vzdelávací poukaz Protokol1
Spolu2

18Skupina: OznamMutácií
1Oznam úzky1
2Oznam úzky 4x na A41
3Oznam A51
4Oznam A5 2x na A41
Spolu4

19Skupina: PersonálneMutácií
1PER Dohoda o hmotnej zodpovednosti1
2PER Dohoda o pracovnej činnosti2
3PER Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru2
4PER Dohoda o vykonaní práce2
5PER Dohoda o brigádnickej práci študenta 20082
6PER Dohoda o zmene pracovných podmienok2
7PER Osvedčenie začínajúceho pedagóga4
8PER Platový dekrét pedagóga 2009 EUR4
9PER Platový dekrét nastupujúceho pedagóga 2009 EUR4
10PER Platový dekrét nepedagóga 2009 EUR4
11PER Pracovná zmluva2
12OÚ Úväzky1
Spolu30

20Skupina: PoisovňaMutácií
1SP Registračný list FO1
2Záznam o školskom úraze 20072
3Zoznam tried poistné1
4Zoznam tried úrazové poistenenie1
5Zoznam tried poistné spolu 6 kategórií1
6Zoznam tried poistné spolu 4 kategórie1
Spolu7

21Skupina: Potvrdenie o návšteve školyMutácií
1Potvrdenie o návšteve strednej školy2
2Potvrdenie o návšteve strednej školy 2x2
3Potvrdenie o návšteve strednej školy 20092
4Potvrdenie o návšteve strednej školy 2x 20092
5Potvrdenie o návšteve školy2
6Potvrdenie o návšteve školy 20092
7Potvrdenie o návšteve školy 4 krát2
Spolu14

22Skupina: PoukazyMutácií
1F Príjmový doklad 4x EURO4
2F Príjmový doklad 4x 2010 Zrušené4
3Kultúrne poukazy - registrácia školy1
4Vzdelávací poukaz15
5Vzdelávací poukaz 200515
6Vzdelávací poukaz maďarský12
7Vzdelávací poukaz Protokol1
8Prehžad krúžkov2
9Zoznam žiakov v krúžkoch6
Spolu60

23Skupina: Prechod žiaka na inú školuMutácií
1ZŠ Vyžiadanie dokladov v22
2ZŠ Vyžiadanie dokladov v34
Spolu6

24Skupina: Prechod žiaka na SŠMutácií
1ZŠ List pre strednú školu8
2ZŠ Prihláška na strednú školu deviataci+talentové8
3ZŠ Prihláška na strednú školu štvrtáci2
4ZŠ Prihláška na strednú školu ôsmaci - len jún !4
5ZŠ Prihláška na strednú školu z kvarty2
6ZŠ PnSŠ oznam pre rodičov5
7ZŠ PnSŠ oznam pre rodičov v22
8ZŠ PnSŠ oznam pre rodičov 3 školy2
9ZŠ PnSŠ sprievodný list pre strednú školu10
10ZŠ PnSŠ sprievodný list pre dve stredné školy6
11ZŠ PnSŠ sprievodný list pre tri stredné školy6
12ZŠ PnSŠ sprievodný list pre štyri stredné školy6
13ZŠ Zápisný lístok na štúdium na SŠ4
14ZŠ Zápisný lístok na štúdium na SŠ maďarský4
15ZŠ Zápisný lístok na štúdium na SŠ prevzatie8
Spolu77

25Skupina: Prijímacia skúškaMutácií
1E Poštový podací hárok osobe 20091
2SŠ Prijímacia skúška Pozvánka6
3SŠ Prijímacia skúška Pozvánka s kódom12
4SŠ Prijímacia skúška Zoznam skupín6
5SŠ Prijímacia skúška Zoznam skupín v27
6SŠ Prijímacia skúška Výsledky s čiarou1
7SŠ Prijímacia skúška Výsledky 3 zoznamy4
8SŠ Prijímacia skúška Výsledky 3 zoznamy v22
9SŠ Prijímacia skúška Výsledky 3 zoznamy v33
10SŠ Prijímacia skúška Oznámenie pre ZŠ8
11SŠ Prijímacia skúška Test 30 bodov ABC7
12SŠ-r 1. ročník Prijatie 20094
13SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - monitor a olympiády 20094
14SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - kritéria školy 20094
15SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nevyhovel 20094
16SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nedostatok miesta 20094
Spolu77

26Skupina: RozhodnutieMutácií
1SŠ-r 1. ročník Prijatie 20094
2SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - monitor a olympiády 20094
3SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - kritéria školy 20094
4SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nevyhovel 20094
5SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nedostatok miesta 20094
6SŠ-r Prestup žiaka z inej školy Neprijatie 20088
7SŠ-r Prestup žiaka z inej školy Prijatie 20088
8SŠ-r Oslobodenie od štúdia predmetov a ich častí 20088
9SŠ-r Povolenie študova v zahraničí 20088
10SŠ-r Prerušenie štúdia 20088
11SŠ-r Podmienečné vylúčenie zo štúdia 20088
12SŠ-r Vylúčenie zo štúdia 20088
13Predvolanie3
14ZŠ Protokol o komisionálnej skúške6
15ZŠ Protokol o opravnej skúške6
16ZŠ-r Prijatie do 0. ročníka 20088
17ZŠ-r Prijatie do 1. ročníka 20088
18ZŠ-r Prijatie do triedy s rozšíreným ... 20088
19ZŠ-r Neprijatie do triedy s rozšíreným ... 20088
20ZŠ-r Prestup žiaka z inej školy 20088
21ZŠ-r 1. ročník Odklad 20088
22ZŠ-r 1. ročník Dodatočný odklad 20088
23ZŠ-r Oslobodenie od štúdia predmetov a ich častí 20088
24ZŠ-r Oslobodenie od dochádzania do školy 20088
25ZŠ-r Oslobodenie od dochádzania do školy v2 20088
26ZŠ-r Povolenie študova v zahraničí 20088
27ZŠ-r Príspevok zákonného zástupcu 20089
28ZŠ-r Povolenie individuálneho štúdia 20088
29ZŠ-r Odmietnutie poskytnú informáciu8
30ZŠ-r Rozhodnutie o začlenení žiaka (integrácia) 20088
31Uvožnenie z vyučovania16
32ZŠ Žiados o vykonanie komisionálnej skúšky3
33ZŠ Žiados o vykonanie opravnej skúšky3
34ZUŠ-r Prijatie 20088
35ZUŠ-r Prijatie do prípravky 20088
Spolu250

27Skupina: Rozhodnutie 2008 SŠMutácií
1SŠ-r 1. ročník Prijatie 20094
2SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - monitor a olympiády 20094
3SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - kritéria školy 20094
4SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nevyhovel 20094
5SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nedostatok miesta 20094
6SŠ-r Prestup žiaka z inej školy Neprijatie 20088
7SŠ-r Prestup žiaka z inej školy Prijatie 20088
8SŠ-r Oslobodenie od štúdia predmetov a ich častí 20088
9SŠ-r Povolenie študova v zahraničí 20088
10SŠ-r Prerušenie štúdia 20088
11SŠ-r Podmienečné vylúčenie zo štúdia 20088
12SŠ-r Vylúčenie zo štúdia 20088
Spolu76

28Skupina: Rozhodnutie 2008 ZŠMutácií
1ZŠ-r Prijatie do 0. ročníka 20088
2ZŠ-r Prijatie do 1. ročníka 20088
3ZŠ-r Prijatie do triedy s rozšíreným ... 20088
4ZŠ-r Neprijatie do triedy s rozšíreným ... 20088
5ZŠ-r Prestup žiaka z inej školy 20088
6ZŠ-r 1. ročník Odklad 20088
7ZŠ-r 1. ročník Dodatočný odklad 20088
8ZŠ-r Oslobodenie od štúdia predmetov a ich častí 20088
9ZŠ-r Oslobodenie od dochádzania do školy 20088
10ZŠ-r Oslobodenie od dochádzania do školy v2 20088
11ZŠ-r Povolenie študova v zahraničí 20088
12ZŠ-r Príspevok zákonného zástupcu 20089
13ZŠ-r Povolenie individuálneho štúdia 20088
14ZŠ-r Rozhodnutie o začlenení žiaka (integrácia) 20088
Spolu113

29Skupina: Rozhodnutie 2008 ZUŠMutácií
1ZUŠ-r Prijatie 20088
2ZUŠ-r Prijatie do prípravky 20088
Spolu16

30Skupina: RozvrhMutácií
1ROZ Rozvrh miestností1
2ROZ Rozvrh miestnosti2
3ROZ Rozvrh miestnosti 2xA51
4ROZ Rozvrh miestnosti 4xA61
5ROZ Rozvrh tried2
6ROZ Rozvrh triedy2
7ROZ Rozvrh triedy 2xA51
8ROZ Rozvrh triedy 4xA61
9ROZ Rozvrh učitežov1
10ROZ Rozvrh učiteža2
11ROZ Rozvrh učiteža 2xA51
12ROZ Rozvrh učiteža 4xA61
Spolu16

31Skupina: ŠtatistikaMutácií
1MiŠk 2-01 Veková štruktúra ZŠ3
2MiŠk 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov2
3MiŠk 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní3
4MiŠk 6-01 Veková štruktúra SŠ4
5SŠ-š Zadanie alternatívnych predmetov2
6SŠ-š Klasifikácia triedy4
7SŠ-š Klasifikácia triedy 20035
8SŠ-š Klasifikácia triedy 20045
9SŠ-š Klasifikačná správa triedy2
10SŠ-š Klasifikácia školy - prehžad3
11SŠ-š Klasifikácia školy - zoznamy1
12SŠ-š Neprospievajúci žiaci podža predmetov1
13SŠ-š Zaostávajúci žiaci podža predmetov1
14SŠ-š Priemery predmetov - prehžad tried a ročníkov3
15SŠ Zoznam žiakov ktorí nezmaturovali1
16SŠ Zoznam triedy s termínmi ústnej skúšky1
17SŠ Zoznam triedy s výsledkami ústnej skúšky3
18SŠ Zoznam triedy s výsledkami písomnej skúšky1
19SŠ Zoznam triedy s výsledkami externej skúšky1
20SŠ Prehžad výsledkov maturitnej skúšky 20054
21SŠ Prehžad o klasifikácii ústnej formy IČ MS1
22SŠ Prehžad odborov na škole2
23SŠ Prehžad odborov v triedach2
24ZŠ-š Zadanie alternatívnych predmetov2
25ZŠ-š Klasifikácia triedy4
26ZŠ-š Klasifikačná správa triedy2
27ZŠ-š Klasifikácia školy - prehžad2
28ZŠ-š Klasifikácia školy - zoznamy1
29ZŠ-š Neprospievajúci žiaci podža predmetov1
30ZŠ-š Zaostávajúci žiaci podža predmetov1
31ZŠ-š Priemery predmetov - prehžad tried a ročníkov2
32ZŠ-š Priemery predmetov - rebríček tried2
33ZŠ-š Klasifikácia školy - porovnanie školských rokov1
34Zoznam Prehžad tried6
35Zoznam Prehžad tried a ročníkov2
36Zoznam žiakov podža mestských častí2
37Zoznam žiakov podža mesta bydliska2
38Zoznam žiakov podža poža R54
39Prehžad žiakov podža poža R11
40Prehžad krúžkov2
41Zoznam žiakov v krúžkoch6
Spolu98

32Skupina: Výchovné opatrenieMutácií
1SŠ-VO Pochvala triedny 20084
2SŠ-VO Pochvala majster 20084
3SŠ-VO Pochvala vedúci strediska 20084
4SŠ-VO Pochvala riaditež 20088
5SŠ-VO Napomenutie triedny 20084
6SŠ-VO Napomenutie majster 20084
7SŠ-VO Napomenutie vedúci strediska 20084
8SŠ-VO Pokarhanie triedny 20084
9SŠ-VO Pokarhanie majster 20084
10SŠ-VO Pokarhanie vedúci strediska 20084
11SŠ-VO Pokarhanie riaditež 20088
12ZŠ-VO Pochvala triedny 20084
13ZŠ-VO Pochvala triedny za vzorné plnenie povinností 20084
14ZŠ-VO Pochvala triedny za vzorné správanie 20084
15ZŠ-VO Pochvala riaditež 20088
16ZŠ-VO Pochvala riaditež za vzorné plnenie povinností 20088
17ZŠ-VO Pochvala riaditež za vzorné správanie 20088
18ZŠ-VO Napomenutie triedny 20084
19ZŠ-VO Pokarhanie triedny 20084
20ZŠ-VO Pokarhanie riaditež 20088
21ZŠ-VO Napomenutie k väčšej usilovnosti2
22ZŠ-VO Napomenutie k väčšej usilovnosti v22
Spolu108

33Skupina: Výchovné opatrenie SŠ 2008Mutácií
1SŠ-VO Pochvala triedny 20084
2SŠ-VO Pochvala majster 20084
3SŠ-VO Pochvala vedúci strediska 20084
4SŠ-VO Pochvala riaditež 20088
5SŠ-VO Napomenutie triedny 20084
6SŠ-VO Napomenutie majster 20084
7SŠ-VO Napomenutie vedúci strediska 20084
8SŠ-VO Pokarhanie triedny 20084
9SŠ-VO Pokarhanie majster 20084
10SŠ-VO Pokarhanie vedúci strediska 20084
11SŠ-VO Pokarhanie riaditež 20088
Spolu52

34Skupina: Výchovné opatrenie ZŠ 2008Mutácií
1ZŠ-VO Pochvala triedny 20084
2ZŠ-VO Pochvala triedny za vzorné plnenie povinností 20084
3ZŠ-VO Pochvala triedny za vzorné správanie 20084
4ZŠ-VO Pochvala riaditež 20088
5ZŠ-VO Pochvala riaditež za vzorné plnenie povinností 20088
6ZŠ-VO Pochvala riaditež za vzorné správanie 20088
7ZŠ-VO Napomenutie triedny 20084
8ZŠ-VO Pokarhanie triedny 20084
9ZŠ-VO Pokarhanie riaditež 20088
Spolu52

35Skupina: Vysvedčenie G 2008Mutácií
1SŠ Vysvedčenie gymnázium centrované (492520-IX/2008)3
2SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium (492520A-IX/2008)9
3SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium osemročné (492523-IX/2008)9
4SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium bilingválne (492621-IX/2008)9
5SŠ Vysvedčenie gymnázium cirkevné (492521-XI/2008)10
6SŠ Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070-IX/2008)10
7SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070A-IX/2008)10
Spolu60

36Skupina: Vysvedčenie G 2009Mutácií
1SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium (492520A-X/2009)8
2SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium osemročné (492523-X/2009)8
3SŠ Vysvedčenie gymnázium (492520-X/2009)8
4SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070A-X/2009)8
5SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium osemročné maďarské (512080-X/2009)8
6SŠ Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070-X/2009)8
Spolu48

37Skupina: Vysvedčenie SŠMutácií
1SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2009 (494552-I/2009)1
2SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2010 (494552-I/2010)1
3SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška maďarské 2009 (513240-I/2009)1
4SŠ Záverečná skúška 20098
5SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor (493403-X/2009)8
6SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor (494602-X/2009)8
7SŠ Vysvedčenie študijný odbor (493401-X/2009)8
8SŠ Vysvedčenie učebný odbor (494601-X/2009)8
9SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor SZŠ (530140-X/2009)8
10SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor SZŠ (530150-X/2009)8
11SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor maďarské (500172A-X/2009)8
12SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor maďarské (513120A-X/2009)8
13SŠ Vysvedčenie študijný odbor maďarské (500172-X/2009)8
14SŠ Vysvedčenie učebný odbor maďarské (513120-X/2009)8
15SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník (493403-V/2009)3
16SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník maďarské (500172A-V/2009)4
17SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník SZŠ (530140A-V/2009)3
18SŠ Vysvedčenie študijný odbor (IX/2008)9
19SŠ Vysvedčenie študijný odbor maďarské (IX/2008)10
20SŠ Vysvedčenie učebný odbor 1. ročník (494602-V/2009)3
21SŠ Vysvedčenie učebný odbor 1. ročník maďarské (513120A-V/2009)4
22SŠ Vysvedčenie učebný odbor (IX/2008)9
23SŠ Vysvedčenie učebný odbor maďarské (IX/2008)10
24SŠ SZŠ Diplom3
25SŠ Vysvedčenie skúška z jednotlivých predmetov (494470-IX/2008)1
26SŠ Vysvedčenie pomaturitné (491330-I/2009)5
27SŠ Vysvedčenie pomaturitné maďarské (513180-I/2009)5
Spolu160

38Skupina: Vysvedčenie SŠ 2008Mutácií
1SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník (493403-V/2009)3
2SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník maďarské (500172A-V/2009)4
3SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník SZŠ (530140A-V/2009)3
4SŠ Vysvedčenie študijný odbor (IX/2008)9
5SŠ Vysvedčenie študijný odbor maďarské (IX/2008)10
6SŠ Vysvedčenie učebný odbor 1. ročník (494602-V/2009)3
7SŠ Vysvedčenie učebný odbor 1. ročník maďarské (513120A-V/2009)4
8SŠ Vysvedčenie učebný odbor (IX/2008)9
9SŠ Vysvedčenie učebný odbor maďarské (IX/2008)10
10SŠ Vysvedčenie skúška z jednotlivých predmetov (494470-IX/2008)1
11SŠ Vysvedčenie pomaturitné (491330-I/2009)5
12SŠ Vysvedčenie pomaturitné maďarské (513180-I/2009)5
Spolu66

39Skupina: Vysvedčenie SŠ 2009Mutácií
1SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor (493403-X/2009)8
2SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor (494602-X/2009)8
3SŠ Vysvedčenie študijný odbor (493401-X/2009)8
4SŠ Vysvedčenie učebný odbor (494601-X/2009)8
5SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor SZŠ (530140-X/2009)8
6SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor SZŠ (530150-X/2009)8
7SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor maďarské (500172A-X/2009)8
8SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor maďarské (513120A-X/2009)8
9SŠ Vysvedčenie študijný odbor maďarské (500172-X/2009)8
10SŠ Vysvedčenie učebný odbor maďarské (513120-X/2009)8
Spolu80

40Skupina: Vysvedčenie ZŠ 2008Mutácií
1ZŠ Vysvedčenie 0. ročník (492125-XII/2008)7
2ZŠ Vysvedčenie 0. ročník maďarské (511078A-I/2009)3
3ZŠ Vysvedčenie 1. ročník (492126-IV/2009)3
4ZŠ Vysvedčenie 1. ročník maďarské (511075A-IV/2009)4
5ZŠ Vysvedčenie 1. ročník nemecké (514020A-V/2009)4
6ZŠ Vysvedčenie I. stupeň (492120-IX/2008)12
7ZŠ Vysvedčenie I. stupeň centrované (492120-IX/2008)3
8ZŠ Vysvedčenie I. stupeň cirkevné (492122-XI/2008)13
9ZŠ Vysvedčenie I. stupeň maďarské (511073-XI/2008)10
10ZŠ Vysvedčenie I. stupeň slovné výchovy (IX/2008)8
11ZŠ Vysvedčenie I. stupeň 2.-6. r ŠZŠ (IX/2008)8
12ZŠ Vysvedčenie II. stupeň (492321-IX/2008)9
13ZŠ Vysvedčenie II. stupeň centrované (492321-IX/2008)3
14ZŠ Vysvedčenie 5. ročník (492321A-IV/2009)3
15ZŠ Vysvedčenie 5. ročník maďarské (512073A-IV/2009)3
16ZŠ Vysvedčenie 5. ročník nemecké (514030A-V/2009)4
17ZŠ Vysvedčenie II. stupeň cirkevné (492322-XI/2008)10
18ZŠ Vysvedčenie II. stupeň maďarské (512073-XI/2008)7
19ZŠ Vysvedčenie II. stupeň 7.-9. r ŠZŠ (IX/2008)8
20ZŠ Vysvedčenie slovné 2-4rŠZŠ 2-10rŠZŠ 1-3rPrŠ (IX/2008)5
Spolu127

41Skupina: Vysvedčenie ZŠ 2009Mutácií
1ZŠ Vysvedčenie 0. ročník (X/2009)8
2ZŠ Vysvedčenie 0. ročník (X/2009) v28
3ZŠ Vysvedčenie 1. ročník (X/2009)8
4ZŠ Vysvedčenie 1. ročník (X/2009) v28
5ZŠ Vysvedčenie 2. ročník (X/2009)8
6ZŠ Vysvedčenie 2. ročník (X/2009) v28
7ZŠ Vysvedčenie 3. ročník (X/2009)8
8ZŠ Vysvedčenie 4. ročník (X/2009)8
9ZŠ Vysvedčenie 5. ročník (X/2009)8
10ZŠ Vysvedčenie 5. ročník (X/2009) v28
11ZŠ Vysvedčenie 6. ročník (X/2009)8
12ZŠ Vysvedčenie 6. ročník (X/2009) v28
13ZŠ Vysvedčenie 7. ročník (X/2009)8
14ZŠ Vysvedčenie 8. ročník (X/2009)8
15ZŠ Vysvedčenie 9. ročník (X/2009)8
16ZŠ Vysvedčenie 0. ročník maďarské (X/2009)9
17ZŠ Vysvedčenie 1. ročník maďarské (X/2009)9
18ZŠ Vysvedčenie 2. ročník maďarské (X/2009)9
19ZŠ Vysvedčenie 3. ročník maďarské (X/2009)9
20ZŠ Vysvedčenie 4. ročník maďarské (X/2009)9
21ZŠ Vysvedčenie 5. ročník maďarské (X/2009)8
22ZŠ Vysvedčenie 6. ročník maďarské (X/2009)8
23ZŠ Vysvedčenie 7. ročník maďarské (X/2009)8
24ZŠ Vysvedčenie 8. ročník maďarské (X/2009)8
25ZŠ Vysvedčenie 9. ročník maďarské (X/2009)8
Spolu205

42Skupina: Vysvedčenie ZUŠMutácií
1ZUŠ Potvrdenie o absolvovaní prípravky2
2ZUŠ Vysvedčenie hudobný (VIII/2008)9
3ZUŠ Vysvedčenie hudobný (IX/2009)9
4ZUŠ Vysvedčenie literárny (VIII/2008)9
5ZUŠ Vysvedčenie literárno-dramatický (IX/2009)9
6ZUŠ Vysvedčenie tanečný (VIII/2008)9
7ZUŠ Vysvedčenie tanečný (IX/2009)9
8ZUŠ Vysvedčenie výtvarný (VIII/2008)9
9ZUŠ Vysvedčenie výtvarný (IX/2009)9
10ZUŠ Vysvedčenie záverečné hudobný (VIII/2008)9
11ZUŠ Záverečné vysvedčenie hudobný (IX/2009)9
12ZUŠ Vysvedčenie záverečné literárny (VIII/2008)9
13ZUŠ Záverečné vysvedčenie literárno-dramatický (IX/2009)9
14ZUŠ Vysvedčenie záverečné tanečný (VIII/2008)9
15ZUŠ Záverečné vysvedčenie tanečný (IX/2009)9
16ZUŠ Vysvedčenie záverečné výtvarný (VIII/2008)9
17ZUŠ Záverečné vysvedčenie výtvarný (IX/2009)9
Spolu146

43Skupina: Vysvedčenie ZUŠ 2008Mutácií
1ZUŠ Vysvedčenie hudobný (VIII/2008)9
2ZUŠ Vysvedčenie literárny (VIII/2008)9
3ZUŠ Vysvedčenie tanečný (VIII/2008)9
4ZUŠ Vysvedčenie výtvarný (VIII/2008)9
5ZUŠ Vysvedčenie záverečné hudobný (VIII/2008)9
6ZUŠ Vysvedčenie záverečné literárny (VIII/2008)9
7ZUŠ Vysvedčenie záverečné tanečný (VIII/2008)9
8ZUŠ Vysvedčenie záverečné výtvarný (VIII/2008)9
Spolu72

44Skupina: Vysvedčenie ZUŠ 2009Mutácií
1ZUŠ Vysvedčenie hudobný (IX/2009)9
2ZUŠ Vysvedčenie literárno-dramatický (IX/2009)9
3ZUŠ Vysvedčenie tanečný (IX/2009)9
4ZUŠ Vysvedčenie výtvarný (IX/2009)9
5ZUŠ Záverečné vysvedčenie hudobný (IX/2009)9
6ZUŠ Záverečné vysvedčenie literárno-dramatický (IX/2009)9
7ZUŠ Záverečné vysvedčenie tanečný (IX/2009)9
8ZUŠ Záverečné vysvedčenie výtvarný (IX/2009)9
Spolu72

45Skupina: Zápis do ZŠMutácií
1ZŠ Oznámenie o prijatí do 1. ročníka kmeňovej škole8
2ZŠ Dotazník 20052
3ZŠ Dotazník2
4ZŠ Dotazník pre zápis 20071
5ZŠ Dotazník pre zápis1
6ZŠ Zápis do I. ročníka4
Spolu18

46Skupina: ZoznamMutácií
1Zoznam tlačív2
2SŠ Zoznam žiakov s maturitnými predmetmi4
3Zoznam tried2
4Zoznam tried + RČ + adresa3
5Zoznam tried + narodený + adresa4
6Zoznam tried + údaje o žiakovi1
7Zoznam tried + popis predmetov1
8Zoznam tried + kolónky3
9Zoznam tried + mesiace6
10Zoznam tried + dni5
11Zoznam tried Prezenčná listina Rodičovského združenia1
12Zoznam tried - kto už má čipový kžúč1
13Zoznam tried - prevzatie čipového kžúča1
14Zoznam tried poistné1
15Zoznam tried úrazové poistenenie1
16Zoznam tried poistné spolu 6 kategórií1
17Zoznam tried poistné spolu 4 kategórie1
18Zoznam Prehžad tried6
19Zoznam Prehžad tried a ročníkov2
20Zoznam školy - súpiska2
21ZŠ Zoznam triedy - triedny výkaz I. a II. stupeň2
22Zoznam žiakov podža mestských častí2
23Zoznam žiakov podža mesta bydliska2
24Zoznam žiakov podža poža R54
25Prehžad žiakov podža poža R11
26Prehžad krúžkov2
27Zoznam žiakov v krúžkoch6
28Zoznam súrodencov1
Spolu68

1Tlačivo [atest.dok]: Testovacia stránka
Iné tlačivá
1Popis červený
2Popis čierny
3Naskenované vzory
4Text a grafika
5Na výšku (Portrait)
6Na šírku (Landscape)
7Text hore
8Text v strede
9Text dole
10Testovacie tlačivo
11Courier
12OCR-B

2Tlačivo [atest0.dok]: DOKLADY registrácia programu
Iné tlačivá
Odosielanie údajov

3Tlačivo [atest1.dok]: DOKLADY registračný list
Iné tlačivá
1Odoslanie údajov o škole
2Objednávka

4Tlačivo [atest4.dok]: Zoznam tlačív
Návod
Zoznam
1Písmo 9
2Písmo 8

5Tlačivo [dopisy.dok]: Dopis firme
Korešpondencia
1Obálka 161x114 mm
2Obálka 220x110 mm
3Obálka 229x160 mm
4Obálka 323x229 mm
5Obálka 220x110 s okienkom
6Obálka doporučená
7Podací lístok II.2003

6Tlačivo [dopisyo.dok]: Dopis osobe
Korešpondencia
1Obálka 161x114 mm
2Obálka 220x110 mm
3Obálka 229x160 mm
4Obálka 323x229 mm
5Obálka 220x110 s okienkom
6Obálka doporučená
7Podací lístok II.2003
8Obálka okienkom 2 krát

7Tlačivo [dopisyo3.dok]: Adresa 3x
Korešpondencia
1Bez mena
2S menom

8Tlačivo [eahplf2.dok]: E Poštový podací hárok firme 2009
Korešpondencia

9Tlačivo [eahplo2.dok]: E Poštový podací hárok osobe 2009
Prijímacia skúška
Korešpondencia

10Tlačivo [ecestpr11.dok]: E Cestovný príkaz 2009
Dochádzka
1Predná strana
2Zadná strana

11Tlačivo [edovolen.dok]: E Dovolenkový lístok
Dochádzka
1Autotlač
2Verzia 1
3Verzia 2
4Autotlač s podpisom
5Verzia 1 s podpisom
6Verzia 2 s podpisom

12Tlačivo [edovolex.dok]: E Dovolenkový lístok 4 krát
Dochádzka
1Autotlač zelená
2Autotlač čierná

13Tlačivo [eedox.dok]: E Dochádzkový list zamestnanec
Dochádzka

14Tlačivo [eedoy.dok]: E Dochádzkový list mesiac
Dochádzka
1Bez útvaru písmo 11
2Bez útvaru písmo 10
3S útvarom písmo 11
4S útvarom písmo 10

15Tlačivo [eevdoch.dok]: E Evidencia dochádzky 16Z
Dochádzka
1Farebné na výšku
2Čierne na výšku
3S podpismi

16Tlačivo [eevdoch2.dok]: E Evidencia dochádzky 40Z
Dochádzka
1Farebné na výšku
2Čierne na výšku

17Tlačivo [eevdoch3.dok]: E Evidencia dochádzky 40Z v2
Dochádzka
1Farebné na výšku
2Čierne na výšku
3Prázdne 1
4Prázdne 2

18Tlačivo [eevdoch9.dok]: E Evidencia dochádzky Súpiska C
Dochádzka

19Tlačivo [enah.dok]: E Náhradné vožno
Dochádzka
1Bez podpisu
2S podpisom

20Tlačivo [enah2.dok]: E Náhradné vožno 3 krát
Dochádzka
1Bez podpisu
2S podpisom

21Tlačivo [erpd.dok]: E Ročný plán dovolenky
Dochádzka

22Tlačivo [erpd1.dok]: E Ročný plán dovolenky bez automatizácie
Dochádzka

23Tlačivo [ezopv.dok]: E Žiados o pracovné vožno
Dochádzka

24Tlačivo [ffaktura2.dok]: F Faktúra autotlač EURO
Finančné operácie
1červená modrý text
2čierna
3dodací list červený modrý text
4dodací list čierny
5príjmový doklad
6čierny príjmový doklad
7čierny príjmový doklad 2x
8výdavkový doklad
9čierny výdavkový doklad
10červená s pečiatkou

25Tlačivo [ffaktura3.dok]: F Faktúra autotlač 2010 Zrušené
Finančné operácie
1červená modrý text
2čierna
3dodací list červený modrý text
4dodací list čierny
5príjmový doklad
6čierny príjmový doklad
7čierny príjmový doklad 2x
8výdavkový doklad
9čierny výdavkový doklad
10červená s pečiatkou

26Tlačivo [fhp.dok]: F Hlavičkový papier
Korešpondencia
Finančné operácie
120 r logo s pečiatkou
220 r logo bez pečiatky
320 r logo s pečiatkou v2
420 r logo bez pečiatky v2
520 r s pečiatkou
620 r bez pečiatky
715 r logo s pečiatkou
815 r logo bez pečiatky
915 r logo s pečiatkou v2
1015 r logo bez pečiatky v2
1115 r s pečiatkou
1215 r bez pečiatky
1310 r logo s pečiatkou
1410 r logo bez pečiatky
1510 r logo s pečiatkou v2
1610 r logo bez pečiatky v2
1710 r s pečiatkou
1810 r bez pečiatky
195 r logo s pečiatkou
205 r logo bez pečiatky
215 r logo s pečiatkou v2
225 r logo bez pečiatky v2
235 r s pečiatkou
245 r bez pečiatky
25iba adresa
26k dodaciemu listu

27Tlačivo [fhrpruhr.dok]: F Hromadný príkaz na úhradu
Finančné operácie
1Tlačivo
2Autotlač
3Tlačivo NBS
4Autotlač NBS

28Tlačivo [fjpruhr.dok]: F Jednorázový príkaz na úhradu
Finančné operácie
1Autotlač s podpisom
2Autotlač
3Autotlač modrá
4Autotlač NBS s pečiatkou
5Autotlač NBS
6NBS s pečiatkou
7NBS
8Autotlač 2x na výšku
9Autotlač 2x NBS na výšku

29Tlačivo [fknihaj.dok]: F Kniha jázd
Finančné operácie

30Tlačivo [fknihasc.dok]: F Kniha služobných ciest
Finančné operácie

31Tlačivo [fobjed2.dok]: F Objednávka autotlač EURO
Finančné operácie
12 krát
21 krát
3s pečiatkou

32Tlačivo [fpenden.dok]: F Peňažný denník 2009
Finančné operácie

33Tlačivo [fprijem02.dok]: F Príjmový doklad EURO
Finančné operácie
1červený
2zelený
3modrý
4žltý
5hnedý
6čierny
7červený s pečiatkou
8červený modrý text
9červený autočíslovanie
10tlačivo
11tlačivo autočíslovanie

34Tlačivo [fprijem03.dok]: F Príjmový doklad 2010 Zrušené
Finančné operácie
1červený
2zelený
3modrý
4žltý
5hnedý
6čierny
7červený s pečiatkou
8červený modrý text
9červený autočíslovanie
10tlačivo
11tlačivo autočíslovanie

35Tlačivo [fprijem12.dok]: F Príjmový doklad 4x EURO
Finančné operácie
Poukazy
1červený
2červený s podpisom a pečiatkou
3čierny
4čierny s podpisom a pečiatkou

36Tlačivo [fprijem13.dok]: F Príjmový doklad 4x 2010 Zrušené
Finančné operácie
Poukazy
1červený
2červený s podpisom a pečiatkou
3čierny
4čierny s podpisom a pečiatkou

37Tlačivo [fvydav02.dok]: F Výdavkový doklad autotlač EURO
Finančné operácie
1červený
2zelený
3modrý
4žltý
5hnedý
6čierny
7červený s pečiatkou
8červený modrý text

38Tlačivo [fvydav03.dok]: F Výdavkový doklad autotlač 2010 Zrušené
Finančné operácie
1červený
2zelený
3modrý
4žltý
5hnedý
6čierny
7červený s pečiatkou
8červený modrý text

39Tlačivo [fvydav12.dok]: F Výdavkový doklad 4x EURO
Finančné operácie
1červený
2čierny

40Tlačivo [fvydav13.dok]: F Výdavkový doklad 4x 2010 Zrušené
Finančné operácie
1červený
2čierny

41Tlačivo [hinvmz.dok]: EVM Miestny zoznam
Majetok
1Autotlač
2Tlačivo
3Test

42Tlačivo [hinvnav.dok]: EVM Návrh na vyradenie
Majetok
1Autotlač PS
2Autotlač ZS
3Autotlač ZS so sumou Celkom
4Autotlač PS v2
5Autotlač ZS v2
6Autotlač ZS v2 so sumou Celkom

43Tlačivo [hinvoz.dok]: EVM Osobný zoznam
Majetok
1V1
2V2

44Tlačivo [hinvsup.dok]: EVM Inventúrna súpiska
Majetok
1Autotlač PS
2Autotlač ZS
3Autotlač ZS so sumou Celkom

45Tlačivo [hinvsup2.dok]: EVM Inventúrna súpiska v2
Majetok
1Autotlač PS
2Autotlač ZS
3Autotlač ZS so sumou Celkom
4Autotlač PS v2
5Autotlač ZS v2
6Autotlač ZS v2 so sumou Celkom

46Tlačivo [hinvz.dok]: EVM Inventúrny zoznam
Majetok

47Tlačivo [hvydaj09.dok]: EVM Výdajka-prevodka EURO
Finančné operácie
1Tlačivo
2Autotlač

48Tlačivo [lib14a.dok]: LIB Štítok na knihu 14ks 12x
Knižnica

49Tlačivo [lib14b.dok]: LIB Štítok na knihu 14ks 2x
Knižnica

50Tlačivo [lib14c.dok]: LIB Štítok na knihu 14ks 1x
Knižnica
1žavý
2pravý

51Tlačivo [lib21a.dok]: LIB Štítok na knihu 21ks 18x
Knižnica

52Tlačivo [lib21b.dok]: LIB Štítok na knihu 21ks 3x
Knižnica

53Tlačivo [lib21c.dok]: LIB Štítok na knihu 21ks 1x
Knižnica
1žavý
2stredný
3pravý

54Tlačivo [libkl.dok]: LIB Katalógový lístok 4x
Knižnica

55Tlačivo [libzap.dok]: LIB Zoznam zapožičaných kníh dňa
Knižnica
1inv. č. zžava V1
2inv. č. zžava V2
3inv. č. sprava V1
4inv. č. sprava V2

56Tlačivo [libzap1.dok]: LIB Zoznam zapožičaných kníh - sumár
Knižnica
1V1
2V2

57Tlačivo [libzap2.dok]: LIB Zoznam zapožičaných kníh osobami - sumár
Knižnica
1inv. č. zžava V1
2inv. č. zžava V2
3inv. č. sprava V1
4inv. č. sprava V2

58Tlačivo [libzap3.dok]: LIB Zoznam najlepších čitatežov
Knižnica
1V1
2V2

59Tlačivo [ms201.dok]: MiŠk 2-01 Veková štruktúra ZŠ
Štatistika
1Sumár druhá strana
2Sumár prvá strana
3Tlačivo MŠ druhá strana

60Tlačivo [ms3a01.dok]: MiŠk 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov
Štatistika
1Autotlač
2Tlačivo

61Tlačivo [ms3b01.dok]: MiŠk 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní
Štatistika
1III. Žiaci podža dĺžky dochádzky
2#PS autotlač
3#ZS autotlač

62Tlačivo [ms601.dok]: MiŠk 6-01 Veková štruktúra SŠ
Štatistika
1Denné: Študujúci Novoprijatí
2Denné: Absolventi
3ŠPZ: Študujúci Novoprijatí
4ŠPZ: Absolventi

63Tlačivo [msr108.dok]: MŠ Prihláška 2008
Materská škola
1v1
2v2

64Tlačivo [msr208.dok]: MŠ Pozvánka na zápis 2008
Materská škola
1v1
2v2

65Tlačivo [msr3.dok]: MŠ Potvrdenie o návšteve 2007
Materská škola
1v1
2v2

66Tlačivo [msra108.dok]: MŠ-r Prijatie 2008
Materská škola
1v1
2v2

67Tlačivo [msra208.dok]: MŠ-r Neprijatie 2008
Materská škola
1v1
2v2

68Tlačivo [msra308.dok]: MŠ-r O ukončení dochádzky 2008
Materská škola
1v1
2v2

69Tlačivo [msra408.dok]: MŠ-r O prerušení dochádzky 2008
Materská škola
1v1
2v2

70Tlačivo [msra508.dok]: MŠ-r O výchovnom opatrení upozornenie 2008
Materská škola
1v1
2v2

71Tlačivo [msra608.dok]: MŠ-r O výchovnom opatrení ukončenie 2008
Materská škola
1v1
2v2

72Tlačivo [msv08.dok]: MŠ Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (491800)
Materská škola
1IX/2008
2III/2009

73Tlačivo [ndiplom.dok]: N Diplom autotlač
Diplom

74Tlačivo [nkarty.dok]: N Kartičky
Iné tlačivá
11 firma
22 firmy
34 firmy
46 firiem
58 firiem
610 firiem
712 firiem
814 firiem
914 firiem modrý

75Tlačivo [nmen2.dok]: N Menovky na konferenciu
Iné tlačivá
1vežké BI
2vežké B
3vežké BIU
4vežké BU
5malé BI
6malé B
7malé BIU
8malé BU

76Tlačivo [npreukaz.dok]: N Preukaz
Iné tlačivá
1Predná strana
2Zadná strana

77Tlačivo [nsa14a.dok]: N Samolepka 14ks 1x
Korešpondencia
1prvá žavý
2prvá pravý
3druhá žavý
4druhá pravý
5tretia žavý
6tretia pravý
7štvrtá žavý
8štvrtá pravý

78Tlačivo [nsa14b.dok]: N Samolepka 14ks 2x
Korešpondencia
1prvá
2druhá
3tretia
4štvrtá

79Tlačivo [nsa14c.dok]: N Samolepka 14ks 4x
Korešpondencia
1prvá
2druhá
3tretia

80Tlačivo [nsa14d.dok]: N Samolepka 14ks 8x
Korešpondencia

81Tlačivo [nsa14e.dok]: N Samolepka 14ks 12x
Korešpondencia

82Tlačivo [nsa14f.dok]: N Samolepka 14ks 14x
Korešpondencia

83Tlačivo [nsa21a.dok]: N Samolepka 21ks 1x
Korešpondencia
1prvá žavý
2prvá stredný
3prvá pravý
4druhá žavý
5druhá stredný
6druhá pravý
7tretia žavý
8tretia stredný
9tretia pravý
10štvrtá žavý
11štvrtá stredný
12štvrtá pravý

84Tlačivo [nsa21b.dok]: N Samolepka 21ks 3x
Korešpondencia
1prvá
2druhá
3tretia
4štvrtá

85Tlačivo [nsa21c.dok]: N Samolepka 21ks 18x
Korešpondencia
1čierne
2modré

86Tlačivo [nsa21d.dok]: N Samolepka 21ks 21x
Korešpondencia
1celé
2červené

87Tlačivo [nsa21e.dok]: N Samolepka 21ks - disketa 1x
Iné tlačivá
1prvá žavý
2prvá stredný
3prvá pravý
4druhá žavý
5druhá stredný
6druhá pravý
7tretia žavý
8tretia stredný
9tretia pravý
10štvrtá žavý
11štvrtá stredný
12štvrtá pravý

88Tlačivo [nsa21f.dok]: N Samolepka 21ks - disketa 2x
Iné tlačivá
1prvá žavý
2druhá žavý
3tretia žavý
4štvrtá žavý
5prvá druhá pravý
6tretia štvrtá pravý

89Tlačivo [nsa21g.dok]: N Samolepka 21ks - disketa 21x
Iné tlačivá
1čierna
2modrá

90Tlačivo [nsa8a.dok]: N Samolepka 8ks 8x
Korešpondencia

91Tlačivo [nsa8b.dok]: N Samolepka 8ks 7x
Korešpondencia

92Tlačivo [nsa8c.dok]: N Samolepka 8ks 4x
Korešpondencia

93Tlačivo [nsa8d.dok]: N Samolepka 8ks 2x
Korešpondencia
112
223
334
445

94Tlačivo [nsa8e.dok]: N Samolepka 8ks 1x
Korešpondencia
11
22
33
44

95Tlačivo [nsama.dok]: N Samolepka 35.6x16.9
Korešpondencia
1Písmo 8
2Písmo 7

96Tlačivo [nsamb.dok]: N Samolepka 25.4x10
Korešpondencia
1Písmo 7
2Písmo 6.5
3Písmo 6

97Tlačivo [nzasadp.dok]: N Zasadací poriadok
Iné tlačivá
1bez loga
2s logom

98Tlačivo [perdhz.dok]: PER Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Personálne

99Tlačivo [perdpc.dok]: PER Dohoda o pracovnej činnosti
Personálne
1s pečiatkou
2bez pečiatky

100Tlačivo [perdrpp.dok]: PER Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
Personálne
1Autotlač
2Autotlač s §60

101Tlačivo [perdvp.dok]: PER Dohoda o vykonaní práce
Personálne
1s pečiatkou
2bez pečiatky

102Tlačivo [perdvps.dok]: PER Dohoda o brigádnickej práci študenta 2008
Personálne
1s pečiatkou
2bez pečiatky

103Tlačivo [perdzpz.dok]: PER Dohoda o zmene pracovných podmienok
Personálne
1V1
2V2

104Tlačivo [perosv.dok]: PER Osvedčenie začínajúceho pedagóga
Personálne
1s logom
2bez loga
3s logom v2
4bez loga v2

105Tlačivo [perp5009.dok]: PER Platový dekrét pedagóga 2009 EUR
Personálne
1s logom
2bez loga
3s logom v2
4bez loga v2

106Tlačivo [perp5109.dok]: PER Platový dekrét nastupujúceho pedagóga 2009 EUR
Personálne
1s logom
2bez loga
3s logom v2
4bez loga v2

107Tlačivo [perp5209.dok]: PER Platový dekrét nepedagóga 2009 EUR
Personálne
1s logom
2bez loga
3s logom v2
4bez loga v2

108Tlačivo [perpraz.dok]: PER Pracovná zmluva
Personálne
1Autotlač predná strana
2Autotlač zadná strana

109Tlačivo [pp_h1o09.dok]: PP poukážka H poslanie peňazí EURO
Finančné operácie
1Poukážka na výšku
2Poukážka na šírku

110Tlačivo [pp_h1p09.dok]: PP poukážka H prijatie peňazí EURO
Finančné operácie
1Poukážka na výšku
2Poukážka na šírku
3Test na výšku
4Test na šírku

111Tlačivo [pp_uo09.dok]: PP poukážka U EURO
Finančné operácie
1krátka
2dlhá

112Tlačivo [psprlfo.dok]: SP Registračný list FO
Poisovňa

113Tlačivo [rouuv.dok]: OÚ Úväzky
Personálne

114Tlačivo [rozm.dok]: ROZ Rozvrh miestností
Rozvrh

115Tlačivo [rozm1.dok]: ROZ Rozvrh miestnosti
Rozvrh
10-8 hodín A4
20-8 hodín A5

116Tlačivo [rozm2.dok]: ROZ Rozvrh miestnosti 2xA5
Rozvrh

117Tlačivo [rozm4.dok]: ROZ Rozvrh miestnosti 4xA6
Rozvrh

118Tlačivo [rozt.dok]: ROZ Rozvrh tried
Rozvrh
10-8 hodín
20-8 hodín modrá

119Tlačivo [rozt1.dok]: ROZ Rozvrh triedy
Rozvrh
10-8 hodín A4
20-8 hodín A5

120Tlačivo [rozt2.dok]: ROZ Rozvrh triedy 2xA5
Rozvrh

121Tlačivo [rozt4.dok]: ROZ Rozvrh triedy 4xA6
Rozvrh

122Tlačivo [rozu.dok]: ROZ Rozvrh učitežov
Rozvrh

123Tlačivo [rozu1.dok]: ROZ Rozvrh učiteža
Rozvrh
10-8 hodín A4
20-8 hodín A5

124Tlačivo [rozu2.dok]: ROZ Rozvrh učiteža 2xA5
Rozvrh

125Tlačivo [rozu4.dok]: ROZ Rozvrh učiteža 4xA6
Rozvrh

126Tlačivo [ss_st39.dok]: SŠ-š Zadanie alternatívnych predmetov
Štatistika
111 predmetov
220 predmetov

127Tlačivo [ss_st40.dok]: SŠ-š Klasifikácia triedy
Štatistika
1Prázdny
2Vyplnený 26 predmetov
3Vyplnený 20 predmetov + VO
4Popis výpočtov

128Tlačivo [ss_st411.dok]: SŠ-š Klasifikácia triedy 2003
Štatistika
1Prázdny
2Prázdny SOU
3Vyplnený
4Vyplnený SOU
5Popis výpočtov

129Tlačivo [ss_st412.dok]: SŠ-š Klasifikácia triedy 2004
Štatistika
1Prázdny
2Prázdny SOU
3Vyplnený
4Vyplnený SOU
5Popis výpočtov

130Tlačivo [ss_st413.dok]: SŠ-š Klasifikačná správa triedy
Štatistika
1V1
2V2

131Tlačivo [ss_st42.dok]: SŠ-š Klasifikácia školy - prehžad
Štatistika
1Počty
2Absencie SOU
3Popis stĺpcov

132Tlačivo [ss_st43.dok]: SŠ-š Klasifikácia školy - zoznamy
Štatistika

133Tlačivo [ss_st44.dok]: SŠ-š Neprospievajúci žiaci podža predmetov
Štatistika

134Tlačivo [ss_st46.dok]: SŠ-š Zaostávajúci žiaci podža predmetov
Štatistika

135Tlačivo [ss_st48.dok]: SŠ-š Priemery predmetov - prehžad tried a ročníkov
Štatistika
1max 4 triedy
2max 7 tried
3osemročné gymnázium

136Tlačivo [ss_vysg_09a.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium (492520A-X/2009)
Vysvedčenie G 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

137Tlačivo [ss_vysg_09b.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium osemročné (492523-X/2009)
Vysvedčenie G 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

138Tlačivo [ss_vysg_09e.dok]: SŠ Vysvedčenie gymnázium (492520-X/2009)
Vysvedčenie G 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS hlavička polročné
6#ZS hlavička polročné
7#PS hlavička celý rok
8#ZS hlavička celý rok

139Tlačivo [ss_vysg_09ma.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070A-X/2009)
Vysvedčenie G 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

140Tlačivo [ss_vysg_09mb.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium osemročné maďarské (512080-X/2009)
Vysvedčenie G 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

141Tlačivo [ss_vysg_09me.dok]: SŠ Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070-X/2009)
Vysvedčenie G 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

142Tlačivo [ss_vysg1081.dok]: SŠ Vysvedčenie gymnázium centrované (492520-IX/2008)
Vysvedčenie G 2008
1#PS Celý rok
2#ZS Celý rok
3#PS hlavička

143Tlačivo [ss_vysg108a.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium (492520A-IX/2008)
Vysvedčenie G 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS Celý rok
6#ZS Celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička

144Tlačivo [ss_vysg108b.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium osemročné (492523-IX/2008)
Vysvedčenie G 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS Celý rok
6#ZS Celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička

145Tlačivo [ss_vysg108c.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium bilingválne (492621-IX/2008)
Vysvedčenie G 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS Celý rok
6#ZS Celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička

146Tlačivo [ss_vysg508.dok]: SŠ Vysvedčenie gymnázium cirkevné (492521-XI/2008)
Vysvedčenie G 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička
10#ZS hlavička

147Tlačivo [ss_vysg708.dok]: SŠ Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070-IX/2008)
Vysvedčenie G 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička
10#ZS hlavička

148Tlačivo [ss_vysg708d.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie gymnázium maďarské (513070A-IX/2008)
Vysvedčenie G 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička
10#ZS hlavička

149Tlačivo [ss_vysk8.dok]: SŠ Zoznam všetkých maturitných predmetov
Maturita NOVÁ

150Tlačivo [ss_vysk9.dok]: SŠ Zoznam maturitných predmetov školy
Maturita NOVÁ
1S počtom žiakov
2Bez počtu žiakov

151Tlačivo [ss_vysk91.dok]: SŠ Prehžad o počte prihlásených žiakov na EČ a PFIČ MS
Maturita NOVÁ

152Tlačivo [ss_vyska.dok]: SŠ Zoznam maturitných komisií
Maturita NOVÁ
1Na výšku s počtom žiakov
2Na výšku bez počtu žiakov
3Na šírku s počtom žiakov v1
4Na šírku s počtom žiakov v2

153Tlačivo [ss_vyskb.dok]: SŠ Zoznam žiakov ktorí nezmaturovali
Maturita NOVÁ
Štatistika

154Tlačivo [ss_vyskc.dok]: SŠ Zoznam triedy s termínmi ústnej skúšky
Maturita NOVÁ
Štatistika

155Tlačivo [ss_vyskd.dok]: SŠ Zoznam triedy s výsledkami ústnej skúšky
Maturita NOVÁ
Štatistika
1S menom a priezviskom
2S číslom maturitného protokolu
3S kódom v poli R1

156Tlačivo [ss_vyske.dok]: SŠ Zoznam triedy s výsledkami písomnej skúšky
Maturita NOVÁ
Štatistika

157Tlačivo [ss_vyskf.dok]: SŠ Zoznam triedy s výsledkami externej skúšky
Maturita NOVÁ
Štatistika

158Tlačivo [ss_vyskg.dok]: SŠ Prehžad výsledkov maturitnej skúšky 2005
Maturita NOVÁ
Štatistika
1Ústna123+praktická
2Ústna123 bez praktickej
3Bez ústnej123 s praktickou
4Bez ústnej123 bez praktickej

159Tlačivo [ss_vyskh.dok]: SŠ Prehžad o klasifikácii ústnej formy IČ MS
Maturita NOVÁ
Štatistika

160Tlačivo [ss_vyski.dok]: SŠ Ústna maturita Zoznam žiakov po predmetoch
Maturita NOVÁ
1Bez dátumu a času
2S dátumom a časom

161Tlačivo [ss_vyski5.dok]: SŠ Ústna maturita Harmonogram maturitných skúšok
Maturita NOVÁ
1Dátum+Čas v1
2Dátum+Čas v2
3Dátum+Čas+Poznámka
4Dátum+Čas+Stĺpce

162Tlačivo [ss_vyskma09.dok]: SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 (492631-I/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1Vyčiarkáva
2Iba TCO a PCO
3Hlavička

163Tlačivo [ss_vyskma10.dok]: SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2010 (492631-I/2009-II/2010)
Maturita NOVÁ 2010
1Vyčiarkáva
2Iba TCO a PCO
3Hlavička

164Tlačivo [ss_vyskmc09.dok]: SŠ Vysvedčenie maturitná skúška 2009 pomaturitné (493381-II/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1Vyčiarkáva
2Hlavička

165Tlačivo [ss_vyskmd09.dok]: SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SZŠ 2009 (530120-III/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1#PS Celé
2#ZS Celé
3#ZS Celé v2
4Hlavička

166Tlačivo [ss_vyskme09.dok]: SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2009 (493367-II/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1#PS Celé
2#ZS Celé
3#PS Celé v2
4#ZS Celé v2
5#ZS Celé v3
6Hlavička

167Tlačivo [ss_vyskme10.dok]: SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške SOŠ 2010 (493367-II/2009)
Maturita NOVÁ 2010
1#PS Celé
2#ZS Celé
3#PS Celé v2
4#ZS Celé v2
5#ZS Celé v3
6Hlavička

168Tlačivo [ss_vyskmf09.dok]: SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške GYM 2009 (492630-II/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1#PS Celé
2#ZS Celé
3#ZS Celé v2
4Hlavička

169Tlačivo [ss_vyskn09.dok]: SŠ Vysvedčenie maturitná skúška maďarské 2009 (513010-I/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1#PS meno oddelene
2#PS meno spolu
3#ZS Vyčiarkáva

170Tlačivo [ss_vyskn09c.dok]: SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské SOŠ 2009 (513111-III/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1#PS Celé
2#ZS Celé
3Hlavička

171Tlačivo [ss_vyskn09d.dok]: SŠ Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške maďarské GYM 2009 (513012-III/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1#PS Celé
2#ZS Celé
3Hlavička

172Tlačivo [ss_vyskoa09.dok]: SŠ Protokol o maturitnej skúške 2009 (492611-I/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1Vyčiarkáva
2Iba TCO a PCO
3Hlavička

173Tlačivo [ss_vyskoa10.dok]: SŠ Protokol o maturitnej skúške 2010 (492611-II/2010)
Maturita NOVÁ 2010
1Vyčiarkáva
2Iba TCO a PCO
3Hlavička

174Tlačivo [ss_vyskpa09.dok]: SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2009 (492612-I/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1Hlavička
2Hlavička+Predmety

175Tlačivo [ss_vyskpa10.dok]: SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške 2010 (492612-II/2010)
Maturita NOVÁ 2010
1Hlavička
2Hlavička+Predmety

176Tlačivo [ss_vyskqa09.dok]: SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2009 (494552-I/2009)
Vysvedčenie SŠ
Maturita NOVÁ 2009

177Tlačivo [ss_vyskqa10.dok]: SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška 2010 (494552-I/2010)
Vysvedčenie SŠ
Maturita NOVÁ 2010

178Tlačivo [ss_vyskqc09.dok]: SŠ Vysvedčenie výučný list maturitná skúška maďarské 2009 (513240-I/2009)
Vysvedčenie SŠ
Maturita NOVÁ 2009

179Tlačivo [ss_vysks09.dok]: SŠ Záverečná skúška 2009
Vysvedčenie SŠ
Maturita NOVÁ 2009
149 336 0 I/2009 Vysvedčenie o záverečnej skúške
249 454 1 I/2009 Vysvedčenie o záverečnej skúške
349 454 3 I/2009 Vysvedčenie o záverečnej skúške
449 336 6 II/2009 PS Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
549 336 6 II/2009 ZS Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
649 455 0 I/2009 Výučný list
749 456 1 I/2009 PS Protokol o záverečnej skúške
849 456 1 I/2009 ZS Protokol o záverečnej skúške

180Tlačivo [ss_vyskua09.dok]: SŠ Protokol o maturitnej skúške maďarské 2009 (513082-I/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1Predná strana vyčiarkáva
2Predná strana hlavička
3Zadná strana

181Tlačivo [ss_vyskuc09.dok]: SŠ Protokol o opravnej maturitnej skúške maďarské 2009 (513083-I/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1Hlavička
2Hlavička+Predmety

182Tlačivo [ss_vyskx09.dok]: SŠ Dodatok k abvolventskému diplomu SZŠ 2009 (530130-III/2009)
Maturita NOVÁ 2009
1#PS Celé
2#ZS Celé

183Tlačivo [ss_vysl5.dok]: SŠ Zoznam prihlásených žiakov ma MS v abecednom poradí
Maturita NOVÁ
1Šikmé písmo
2Kolmé písmo

184Tlačivo [ss_vysl6.dok]: SŠ VH praktickej časti odbornej zložky MS 2007
Maturita NOVÁ
1Autotlač vyčiarkáva
2Autotlač nevyčiarkáva

185Tlačivo [ss_vysl7.dok]: SŠ VH písomnej formy internej časti MS 2006 XII/05
Maturita NOVÁ
1Autotlač vyčiarkáva
2Autotlač nevyčiarkáva

186Tlačivo [ss_vysl8.dok]: SŠ VH ústnej formy internej časti MS 2006 XII/05
Maturita NOVÁ
1Autotlač Vyčiarkáva
2Autotlač Nevyčiarkáva

187Tlačivo [ss_vysl9.dok]: SŠ VH externej časti MS 2005
Maturita NOVÁ

188Tlačivo [ss_vysla.dok]: SŠ Výkaz o výsledku maturitných skúšok 2005
Maturita NOVÁ
1Autotlač strana 1
2Autotlač strana 2
3Autotlač strana 3
4Autotlač strana 4
5A3 Autotlač strana 14
6A3 Autotlač strana 23

189Tlačivo [ss_vyss_09a.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor (493403-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

190Tlačivo [ss_vyss_09b.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor (494602-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

191Tlačivo [ss_vyss_09c.dok]: SŠ Vysvedčenie študijný odbor (493401-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

192Tlačivo [ss_vyss_09d.dok]: SŠ Vysvedčenie učebný odbor (494601-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

193Tlačivo [ss_vyss_09f.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor SZŠ (530140-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

194Tlačivo [ss_vyss_09g.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor SZŠ (530150-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

195Tlačivo [ss_vyss_09ma.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie študijný odbor maďarské (500172A-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

196Tlačivo [ss_vyss_09mb.dok]: SŠ ŠVP Vysvedčenie učebný odbor maďarské (513120A-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

197Tlačivo [ss_vyss_09mc.dok]: SŠ Vysvedčenie študijný odbor maďarské (500172-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

198Tlačivo [ss_vyss_09md.dok]: SŠ Vysvedčenie učebný odbor maďarské (513120-X/2009)
Vysvedčenie SŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

199Tlačivo [ss_vyss47.dok]: SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník (493403-V/2009)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

200Tlačivo [ss_vyss47m.dok]: SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník maďarské (500172A-V/2009)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS celý rok Písmo 8
2#PS celý rok Písmo 7
3#ZS celý rok
4#PS hlavička

201Tlačivo [ss_vyss47z.dok]: SŠ Vysvedčenie študijný odbor 1. ročník SZŠ (530140A-V/2009)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

202Tlačivo [ss_vyss48.dok]: SŠ Vysvedčenie študijný odbor (IX/2008)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička

203Tlačivo [ss_vyss708.dok]: SŠ Vysvedčenie študijný odbor maďarské (IX/2008)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička
10#ZS hlavička

204Tlačivo [ss_vysu47.dok]: SŠ Vysvedčenie učebný odbor 1. ročník (494602-V/2009)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

205Tlačivo [ss_vysu47m.dok]: SŠ Vysvedčenie učebný odbor 1. ročník maďarské (513120A-V/2009)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS celý rok Písmo 8
2#PS celý rok Písmo 7
3#ZS celý rok
4#PS hlavička

206Tlačivo [ss_vysu48.dok]: SŠ Vysvedčenie učebný odbor (IX/2008)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička

207Tlačivo [ss_vysue08.dok]: SŠ Vysvedčenie učebný odbor maďarské (IX/2008)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička
10#ZS hlavička

208Tlačivo [ss_vysz6.dok]: SŠ SZŠ Diplom
Vysvedčenie SŠ
Maturita
1V/2007
2X/00
3X/99

209Tlačivo [ss_vyszo2.dok]: SŠ Vysvedčenie skúška z jednotlivých predmetov (494470-IX/2008)
Vysvedčenie SŠ 2008

210Tlačivo [ss_vyszoa1.dok]: SŠ Vysvedčenie pomaturitné (491330-I/2009)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS
2#ZS
3#PS hlavička+predmety
4#PS hlavička
5#ZS hlavička

211Tlačivo [ss_vyszoc1.dok]: SŠ Vysvedčenie pomaturitné maďarské (513180-I/2009)
Vysvedčenie SŠ 2008
1#PS
2#ZS
3#PS hlavička+predmety
4#PS hlavička
5#ZS hlavička

212Tlačivo [sskatl259.dok]: SŠ Katalógový list žiaka (494423-III/2009)
Katalóg

213Tlačivo [sskatl259m.dok]: SŠ Katalógový list žiaka VJM (513150-V/2009)
Katalóg

214Tlačivo [sskl08.dok]: SŠ Katalógový list vyššie sekundárne
Katalóg
1(VII/2008) Predná strana
2(IX/2008) Predná strana

215Tlačivo [sskl08m.dok]: SŠ Katalógový list vyššie sekundárne VJM
Katalóg
1(VII/2008) Predná strana
2(XII/2008) Predná strana

216Tlačivo [ss-mgpp.dok]: SŠ-M Protokol o písomnej skúške gymnázium
Maturita
1Autotlač strana 1
2Autotlač strana 2
3Autotlač strana 3
4Autotlač strana 4

217Tlačivo [sspns.dok]: Potvrdenie o návšteve strednej školy
Potvrdenie o návšteve školy
1Tučné písmo
2Normálne písmo

218Tlačivo [sspns2.dok]: Potvrdenie o návšteve strednej školy 2x
Potvrdenie o návšteve školy
1Tučné písmo
2Normálne písmo

219Tlačivo [sspns3.dok]: Potvrdenie o návšteve strednej školy 2009
Potvrdenie o návšteve školy
1Denné štúdium
2Iné štúdium

220Tlačivo [sspns32.dok]: Potvrdenie o návšteve strednej školy 2x 2009
Potvrdenie o návšteve školy
1Denné štúdium
2Iné štúdium

221Tlačivo [sspoazp.dok]: SŠ Prijímacia skúška Pozvánka
Prijímacia skúška
1s pečiatkou v1
2bez pečiatky v1
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5s pečiatkou v3
6bez pečiatky v3

222Tlačivo [sspoazq.dok]: SŠ Prijímacia skúška Pozvánka s kódom
Prijímacia skúška
1s pečiatkou v1
2bez pečiatky v1
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5s pečiatkou v3
6bez pečiatky v3
7s pečiatkou v1a
8bez pečiatky v1a
9s pečiatkou v2a
10bez pečiatky v2a
11s pečiatkou v3a
12bez pečiatky v3a

223Tlačivo [sspobzs.dok]: SŠ Prijímacia skúška Zoznam skupín
Prijímacia skúška
140ž Meno
240ž Meno a Narodený
340ž Meno a ZŠ
420ž Meno
520ž Meno a Narodený
620ž Meno a ZŠ

224Tlačivo [sspobzs1.dok]: SŠ Prijímacia skúška Zoznam skupín v2
Prijímacia skúška
1Meno
2Meno v2
3Meno a Narodený
4Meno a Narodený v2
5Meno a Narodený 7x
6Meno a Narodený 5x
7Meno a Narodený 4x

225Tlačivo [sspoh.dok]: SŠ Prijímacia skúška Výsledky s čiarou
Prijímacia skúška

226Tlačivo [sspoh1.dok]: SŠ Prijímacia skúška Výsledky 3 zoznamy
Prijímacia skúška
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky

227Tlačivo [sspoh2.dok]: SŠ Prijímacia skúška Výsledky 3 zoznamy v2
Prijímacia skúška
1Písmo 12
2Písmo 12 + Bold

228Tlačivo [sspoh3.dok]: SŠ Prijímacia skúška Výsledky 3 zoznamy v3
Prijímacia skúška
1Písmo 12
2Písmo 12 + Bold
3Písmo 14

229Tlačivo [sspoozs.dok]: SŠ Prijímacia skúška Oznámenie pre ZŠ
Prijímacia skúška
150ž logo s pečiatkou
250ž logo bez pečiatky
350ž s pečiatkou
450ž bez pečiatky
510ž logo s pečiatkou
610ž logo bez pečiatky
710ž s pečiatkou
810ž bez pečiatky

230Tlačivo [sspot1a.dok]: SŠ Prijímacia skúška Test 30 bodov ABC
Prijímacia skúška
1písomka PS meno
2písomka PS meno v2
3písomka PS kód žiaka
4písomka PS kód žiaka v2
5oprava mriežka
6oprava dotlač čierna
7oprava dotlač červená

231Tlačivo [sspreod.dok]: SŠ Prehžad odborov na škole
Štatistika
1V1
2V2

232Tlačivo [sspreot.dok]: SŠ Prehžad odborov v triedach
Štatistika
1V1
2V2

233Tlačivo [sspreuv.dok]: Preukaz žiaka/zamestnanca
Iné školské tlačivá
Knižnica
1Predná strana v1
2Predná strana v2
3Predná strana v3
4Predná strana v4
5Predná strana v5
6Predná strana v6
7Predná strana logo v1
8Predná strana logo v2
9Predná strana logo v3
10Predná strana logo v4
11Predná strana logo v5
12Predná strana logo v6
13Zadná strana v1
14Zadná strana v2
15Zadná strana pečiatka v1
16Zadná strana pečiatka v2

234Tlačivo [sspreux.dok]: LIB Štítok na preukaz 21ks 18x
Knižnica
Iné školské tlačivá

235Tlačivo [sspreuy.dok]: LIB Štítok na preukaz 21ks 3x
Knižnica
Iné školské tlačivá

236Tlačivo [sspreuz.dok]: LIB Štítok na preukaz 21ks 1x
Knižnica
Iné školské tlačivá
1žavý
2stredný
3pravý

237Tlačivo [ssr1r09a.dok]: SŠ-r 1. ročník Prijatie 2009
Rozhodnutie 2008 SŠ
Prijímacia skúška
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky

238Tlačivo [ssr1r09b.dok]: SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - monitor a olympiády 2009
Rozhodnutie 2008 SŠ
Prijímacia skúška
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky

239Tlačivo [ssr1r09c.dok]: SŠ-r 1. ročník Prijatie bez skúšky - kritéria školy 2009
Rozhodnutie 2008 SŠ
Prijímacia skúška
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky

240Tlačivo [ssr1r09d.dok]: SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nevyhovel 2009
Rozhodnutie 2008 SŠ
Prijímacia skúška
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky

241Tlačivo [ssr1r09e.dok]: SŠ-r 1. ročník Neprijatie - nedostatok miesta 2009
Rozhodnutie 2008 SŠ
Prijímacia skúška
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky

242Tlačivo [ssr2n08.dok]: SŠ-r Prestup žiaka z inej školy Neprijatie 2008
Rozhodnutie 2008 SŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

243Tlačivo [ssr2p08.dok]: SŠ-r Prestup žiaka z inej školy Prijatie 2008
Rozhodnutie 2008 SŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

244Tlačivo [ssrc08.dok]: SŠ-r Oslobodenie od štúdia predmetov a ich častí 2008
Rozhodnutie 2008 SŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

245Tlačivo [ssre08.dok]: SŠ-r Povolenie študova v zahraničí 2008
Rozhodnutie 2008 SŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

246Tlačivo [ssrf08.dok]: SŠ-r Prerušenie štúdia 2008
Rozhodnutie 2008 SŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

247Tlačivo [ssrj108.dok]: SŠ-r Podmienečné vylúčenie zo štúdia 2008
Rozhodnutie 2008 SŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

248Tlačivo [ssrj208.dok]: SŠ-r Vylúčenie zo štúdia 2008
Rozhodnutie 2008 SŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

249Tlačivo [sstv.dok]: SŠ Triedny výkaz
Katalóg
1(III/2008) Predná strana
2(III/2008) Zadná strana

250Tlačivo [ssvo1a8.dok]: SŠ-VO Pochvala triedny 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

251Tlačivo [ssvo1ab8.dok]: SŠ-VO Pochvala majster 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

252Tlačivo [ssvo1ac8.dok]: SŠ-VO Pochvala vedúci strediska 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

253Tlačivo [ssvo2a8.dok]: SŠ-VO Pochvala riaditež 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

254Tlačivo [ssvo4a08.dok]: SŠ-VO Napomenutie triedny 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

255Tlačivo [ssvo4aa08.dok]: SŠ-VO Napomenutie majster 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

256Tlačivo [ssvo4ab08.dok]: SŠ-VO Napomenutie vedúci strediska 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

257Tlačivo [ssvo5a8.dok]: SŠ-VO Pokarhanie triedny 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

258Tlačivo [ssvo5ab8.dok]: SŠ-VO Pokarhanie majster 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

259Tlačivo [ssvo5ac8.dok]: SŠ-VO Pokarhanie vedúci strediska 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

260Tlačivo [ssvo6a08.dok]: SŠ-VO Pokarhanie riaditež 2008
Výchovné opatrenie SŠ 2008
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

261Tlačivo [sszt.dok]: SŠ Zoznam žiakov s maturitnými predmetmi
Zoznam
Maturita
Maturita NOVÁ
1Maturita nová
25 predmetov
36 predmetov
48 predmetov

262Tlačivo [z!pt.dok]: Plán týždňa maďarský
Iné školské tlačivá
1v1
2v1

263Tlačivo [zs_st39.dok]: ZŠ-š Zadanie alternatívnych predmetov
Štatistika
111 predmetov
220 predmetov

264Tlačivo [zs_st40.dok]: ZŠ-š Klasifikácia triedy
Štatistika
1Prázdny
2Vyplnený 1
3Vyplnený 2
4Prázdny 30 žiakov

265Tlačivo [zs_st403.dok]: ZŠ-š Klasifikačná správa triedy
Štatistika
1V1
2V2

266Tlačivo [zs_st41.dok]: ZŠ-š Klasifikácia školy - prehžad
Štatistika
1Počty
2Percentá

267Tlačivo [zs_st42.dok]: ZŠ-š Klasifikácia školy - zoznamy
Štatistika

268Tlačivo [zs_st44.dok]: ZŠ-š Neprospievajúci žiaci podža predmetov
Štatistika

269Tlačivo [zs_st46.dok]: ZŠ-š Zaostávajúci žiaci podža predmetov
Štatistika

270Tlačivo [zs_st48.dok]: ZŠ-š Priemery predmetov - prehžad tried a ročníkov
Štatistika
1max 4 triedy
2max 7 tried

271Tlačivo [zs_st49.dok]: ZŠ-š Priemery predmetov - rebríček tried
Štatistika
1strana 1
2strana 2

272Tlačivo [zs_st50.dok]: ZŠ-š Klasifikácia školy - porovnanie školských rokov
Štatistika

273Tlačivo [zs_vyc0.dok]: ZŠ Vysvedčenie 0. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

274Tlačivo [zs_vyc0a.dok]: ZŠ Vysvedčenie 0. ročník (X/2009) v2
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

275Tlačivo [zs_vyc1.dok]: ZŠ Vysvedčenie 1. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

276Tlačivo [zs_vyc1a.dok]: ZŠ Vysvedčenie 1. ročník (X/2009) v2
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

277Tlačivo [zs_vyc2.dok]: ZŠ Vysvedčenie 2. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

278Tlačivo [zs_vyc2a.dok]: ZŠ Vysvedčenie 2. ročník (X/2009) v2
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

279Tlačivo [zs_vyc3.dok]: ZŠ Vysvedčenie 3. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

280Tlačivo [zs_vyc4.dok]: ZŠ Vysvedčenie 4. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

281Tlačivo [zs_vyc5.dok]: ZŠ Vysvedčenie 5. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

282Tlačivo [zs_vyc5a.dok]: ZŠ Vysvedčenie 5. ročník (X/2009) v2
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

283Tlačivo [zs_vyc6.dok]: ZŠ Vysvedčenie 6. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

284Tlačivo [zs_vyc6a.dok]: ZŠ Vysvedčenie 6. ročník (X/2009) v2
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

285Tlačivo [zs_vyc7.dok]: ZŠ Vysvedčenie 7. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

286Tlačivo [zs_vyc8.dok]: ZŠ Vysvedčenie 8. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

287Tlačivo [zs_vyc9.dok]: ZŠ Vysvedčenie 9. ročník (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

288Tlačivo [zs_vym0.dok]: ZŠ Vysvedčenie 0. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok známky
4#PS Celý rok slovné
5#ZS Celý rok
6#PS Hlavička polročné
7#ZS Hlavička polročné
8#PS Hlavička celý rok
9#ZS Hlavička celý rok

289Tlačivo [zs_vym1.dok]: ZŠ Vysvedčenie 1. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok známky
4#PS Celý rok slovné
5#ZS Celý rok
6#PS Hlavička polročné
7#ZS Hlavička polročné
8#PS Hlavička celý rok
9#ZS Hlavička celý rok

290Tlačivo [zs_vym2.dok]: ZŠ Vysvedčenie 2. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok známky
4#PS Celý rok slovné
5#ZS Celý rok
6#PS Hlavička polročné
7#ZS Hlavička polročné
8#PS Hlavička celý rok
9#ZS Hlavička celý rok

291Tlačivo [zs_vym3.dok]: ZŠ Vysvedčenie 3. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok známky
4#PS Celý rok slovné
5#ZS Celý rok
6#PS Hlavička polročné
7#ZS Hlavička polročné
8#PS Hlavička celý rok
9#ZS Hlavička celý rok

292Tlačivo [zs_vym4.dok]: ZŠ Vysvedčenie 4. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok známky
4#PS Celý rok slovné
5#ZS Celý rok
6#PS Hlavička polročné
7#ZS Hlavička polročné
8#PS Hlavička celý rok
9#ZS Hlavička celý rok

293Tlačivo [zs_vym5.dok]: ZŠ Vysvedčenie 5. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

294Tlačivo [zs_vym6.dok]: ZŠ Vysvedčenie 6. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

295Tlačivo [zs_vym7.dok]: ZŠ Vysvedčenie 7. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

296Tlačivo [zs_vym8.dok]: ZŠ Vysvedčenie 8. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

297Tlačivo [zs_vym9.dok]: ZŠ Vysvedčenie 9. ročník maďarské (X/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2009
1#PS Polročné
2#ZS Polročné
3#PS Celý rok
4#ZS Celý rok
5#PS Hlavička polročné
6#ZS Hlavička polročné
7#PS Hlavička celý rok
8#ZS Hlavička celý rok

298Tlačivo [zs_vys0g08.dok]: ZŠ Vysvedčenie 0. ročník (492125-XII/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička

299Tlačivo [zs_vys0g08m.dok]: ZŠ Vysvedčenie 0. ročník maďarské (511078A-I/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

300Tlačivo [zs_vys1g08a.dok]: ZŠ Vysvedčenie 1. ročník (492126-IV/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

301Tlačivo [zs_vys1g08am.dok]: ZŠ Vysvedčenie 1. ročník maďarské (511075A-IV/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok Písmo 8
2#PS celý rok Písmo 7
3#ZS celý rok
4#PS hlavička

302Tlačivo [zs_vys1g08an.dok]: ZŠ Vysvedčenie 1. ročník nemecké (514020A-V/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok Písmo 8
2#PS celý rok Písmo 7
3#ZS celý rok
4#PS hlavička

303Tlačivo [zs_vys2i08.dok]: ZŠ Vysvedčenie I. stupeň (492120-IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#PS I. polrok zo stredu
3#ZS I. polrok
4#PS II. polrok
5#PS II. polrok zo stredu
6#ZS II. polrok
7#PS celý rok
8#PS celý rok zo stredu
9#ZS celý rok
10#PS hlavička+predmety
11#ZS hlavička+predmety
12#PS hlavička

304Tlačivo [zs_vys2i08a.dok]: ZŠ Vysvedčenie I. stupeň centrované (492120-IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

305Tlačivo [zs_vys2l08.dok]: ZŠ Vysvedčenie I. stupeň cirkevné (492122-XI/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#PS I. polrok zo stredu
3#ZS I. polrok
4#PS II. polrok
5#PS II. polrok zo stredu
6#ZS II. polrok
7#PS celý rok
8#PS celý rok zo stredu
9#ZS celý rok
10#PS hlavička+predmety
11#ZS hlavička+predmety
12#PS hlavička
13#ZS hlavička

306Tlačivo [zs_vys2q08.dok]: ZŠ Vysvedčenie I. stupeň maďarské (511073-XI/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička
10#ZS hlavička

307Tlačivo [zs_vys2u08.dok]: ZŠ Vysvedčenie I. stupeň slovné výchovy (IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička

308Tlačivo [zs_vys2z08.dok]: ZŠ Vysvedčenie I. stupeň 2.-6. r ŠZŠ (IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8Odpis

309Tlačivo [zs_vys5h08.dok]: ZŠ Vysvedčenie II. stupeň (492321-IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička

310Tlačivo [zs_vys5h08a.dok]: ZŠ Vysvedčenie II. stupeň centrované (492321-IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

311Tlačivo [zs_vys5h09.dok]: ZŠ Vysvedčenie 5. ročník (492321A-IV/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

312Tlačivo [zs_vys5h09m.dok]: ZŠ Vysvedčenie 5. ročník maďarské (512073A-IV/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok
2#ZS celý rok
3#PS hlavička

313Tlačivo [zs_vys5h09n.dok]: ZŠ Vysvedčenie 5. ročník nemecké (514030A-V/2009)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS celý rok Písmo 10
2#PS celý rok Písmo 9
3#ZS celý rok
4#PS hlavička

314Tlačivo [zs_vys5l08.dok]: ZŠ Vysvedčenie II. stupeň cirkevné (492322-XI/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#ZS hlavička+predmety
9#PS hlavička
10#ZS hlavička

315Tlačivo [zs_vys5q08.dok]: ZŠ Vysvedčenie II. stupeň maďarské (512073-XI/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS Arial CE 10
2#ZS
3#PS 1. polrok Arial CE 10
4#ZS 1. polrok
5#PS 2. polrok Arial CE 10
6#ZS 2. polrok
7#PS Hlavička

316Tlačivo [zs_vys5y08.dok]: ZŠ Vysvedčenie II. stupeň 7.-9. r ŠZŠ (IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8Odpis

317Tlačivo [zs_vys9b08.dok]: ZŠ Vysvedčenie slovné 2-4rŠZŠ 2-10rŠZŠ 1-3rPrŠ (IX/2008)
Vysvedčenie ZŠ 2008
1Predná strana
2Zadná strana
3Zadná strana 1. polrok
4Zadná strana 2. polrok
5Predná strana hlavička

318Tlačivo [zsdipl2.dok]: Diplom
Diplom
1Diplom Einstein
2Autotlač Komenský
3Autotlač Deti
4Autotlač Listina 1
5Autotlač Listina 2
6Autotlač Šaliansky Mako
7Autotlač Hviezdoslavov Kubín
8Diplom vavrín
9Uznanie literatúra
10Uznanie mama
11Skúšobné

319Tlačivo [zsdol.dok]: ZŠ Oznámenie o prijatí do 1. ročníka kmeňovej škole
Zápis do ZŠ
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky
5logo s pečiatkou v2
6logo bez pečiatky v2
7s pečiatkou v2
8bez pečiatky v2

320Tlačivo [zsdot0.dok]: ZŠ Dotazník 2005
Zápis do ZŠ
1Vyplnený
2Prázdny

321Tlačivo [zsdot1.dok]: ZŠ Dotazník
Zápis do ZŠ
1Žiak
2Zápis

322Tlačivo [zsdot2.dok]: ZŠ Dotazník pre zápis 2007
Zápis do ZŠ

323Tlačivo [zsdot3.dok]: ZŠ Dotazník pre zápis
Zápis do ZŠ

324Tlačivo [zsizk0.dok]: IZK Známky žiaka - šiesti na A4
IZK

325Tlačivo [zsizk1.dok]: IZK Známky žiaka - štyria na A4
IZK

326Tlačivo [zsizk1a.dok]: IZK Známky žiaka - traja na A4
IZK

327Tlačivo [zsizk1b.dok]: IZK Známky žiaka - dvaja na A4
IZK

328Tlačivo [zsizk2.dok]: IZK Prihlasovacie heslá
IZK

329Tlačivo [zskl008.dok]: ZŠ Katalógový list nultý ročník 2008
Katalóg
1(VII/2008)PS nulák
2(VII/2008)PS nulák

330Tlačivo [zskl108.dok]: ZŠ Katalógový list primárne 2008
Katalóg
1(VII/2008)PS nulák
2(VII/2008)PS prvák
3(VII/2008)PS druhák
4(VII/2008)PS tretiak
5(VII/2008)PS štvrták

331Tlačivo [zskl508.dok]: ZŠ Katalógový list nižšie sekundárne 2008
Katalóg
1(VII/2008)PS piatak
2(VII/2008)PS šiestak
3(VII/2008)PS siedmak
4(VII/2008)PS ôsmak
5(VII/2008)PS deviatak

332Tlačivo [zsklm508.dok]: ZŠ Katalógový list nižšie sekundárne VJM 2008
Katalóg
1(VII/2008)PS piatak
2(VII/2008)PS šiestak
3(VII/2008)PS siedmak
4(VII/2008)PS ôsmak
5(VII/2008)PS deviatak

333Tlačivo [zslss.dok]: ZŠ List pre strednú školu
Iné školské tlačivá
Prechod žiaka na SŠ
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky
5logo s pečiatkou v2
6logo bez pečiatky v2
7s pečiatkou v2
8bez pečiatky v2

334Tlačivo [zsmen.dok]: Menovky
Iné školské tlačivá
1verzia 1
2verzia 2

335Tlačivo [zsmen2.dok]: Menovky Joker
Iné školské tlačivá
1verzia 1
2verzia 2

336Tlačivo [zsoz1.dok]: Oznam úzky
Oznam

337Tlačivo [zsoz1a.dok]: Oznam úzky 4x na A4
Oznam

338Tlačivo [zsoz2.dok]: Oznam A5
Oznam

339Tlačivo [zsoz2a.dok]: Oznam A5 2x na A4
Oznam

340Tlačivo [zspis1.dok]: Písomka 1
Iné školské tlačivá
1Predná strana
2Zadná strana
3Predná strana Italic
4Zadná strana Italic
5Klasifikačná stupnica

341Tlačivo [zspis2.dok]: Písomka 2
Iné školské tlačivá
1Predná strana
2Zadná strana
3Predná strana Italic
4Zadná strana Italic
5Klasifikačná stupnica

342Tlačivo [zspns.dok]: Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy
1Tlačivo
2Autotlač

343Tlačivo [zspns09.dok]: Potvrdenie o návšteve školy 2009
Potvrdenie o návšteve školy
1Ročník
2Trieda

344Tlačivo [zspns4.dok]: Potvrdenie o návšteve školy 4 krát
Potvrdenie o návšteve školy
1Autotlač v1
2Autotlač v2

345Tlačivo [zspss.dok]: ZŠ Prihláška na strednú školu deviataci+talentové
Prechod žiaka na SŠ
1PS Autotlač 1. škola
2ZS Autotlač 1. škola
3PS Autotlač 2. škola
4ZS Autotlač 2. škola
5PS Autotlač 3. škola
6ZS Autotlač 3. škola
7PS Autotlač 4. škola
8ZS Autotlač 4. škola

346Tlačivo [zspss02.dok]: ZŠ Prihláška na strednú školu štvrtáci
Prechod žiaka na SŠ
1PS Autotlač
2ZS Autotlač

347Tlačivo [zspss1.dok]: ZŠ Prihláška na strednú školu ôsmaci - len jún !
Prechod žiaka na SŠ
1Tlačivo III/07 PS
2Tlačivo III/07 ZS
3Autotlač PS
4Autotlač ZS

348Tlačivo [zspss3.dok]: ZŠ Prihláška na strednú školu z kvarty
Prechod žiaka na SŠ
1Autotlač PS
2Autotlač ZS

349Tlačivo [zspss31.dok]: ZŠ PnSŠ oznam pre rodičov
Prechod žiaka na SŠ
1Bez kódov 3 školy
2S kódmi 3 školy
3Bez kódov 1 škola
4S kódmi 1 škola
5S údajmi 1 škola

350Tlačivo [zspss32.dok]: ZŠ PnSŠ oznam pre rodičov v2
Prechod žiaka na SŠ
1Čierny
2Modrý

351Tlačivo [zspss33.dok]: ZŠ PnSŠ oznam pre rodičov 3 školy
Prechod žiaka na SŠ
1Názov a kód
2Názov

352Tlačivo [zspss4.dok]: ZŠ PnSŠ sprievodný list pre strednú školu
Prechod žiaka na SŠ
1Stredná Š logo s pečiatkou
2Stredná Š logo bez pečiatky
3Stredná Š s pečiatkou
4Stredná Š bez pečiatky
58-ročné G logo s pečiatkou
68-ročné G logo bez pečiatky
78-ročné G s pečiatkou
88-ročné G bez pečiatky
9obálka 323x229
10obálka 229x160

353Tlačivo [zspss5.dok]: ZŠ PnSŠ sprievodný list pre dve stredné školy
Prechod žiaka na SŠ
1Stredná Š logo s pečiatkou
2Stredná Š logo bez pečiatky
3Stredná Š s pečiatkou
4Stredná Š bez pečiatky
5obálka 323x229
6obálka 229x160

354Tlačivo [zspss6.dok]: ZŠ PnSŠ sprievodný list pre tri stredné školy
Prechod žiaka na SŠ
1Stredná Š logo s pečiatkou
2Stredná Š logo bez pečiatky
3Stredná Š s pečiatkou
4Stredná Š bez pečiatky
5obálka 323x229
6obálka 229x160

355Tlačivo [zspss7.dok]: ZŠ PnSŠ sprievodný list pre štyri stredné školy
Prechod žiaka na SŠ
1Stredná Š logo s pečiatkou
2Stredná Š logo bez pečiatky
3Stredná Š s pečiatkou
4Stredná Š bez pečiatky
5obálka 323x229
6obálka 229x160

356Tlačivo [zspt.dok]: Plán týždňa
Iné školské tlačivá

357Tlačivo [zspv.dok]: Predvolanie
Rozhodnutie
Iné školské tlačivá
1s gužatou pečiatkou
2s podlhovastou pečiatkou
3bez pečiatky

358Tlačivo [zspvrk.dok]: ZŠ Protokol o komisionálnej skúške
Rozhodnutie
Iné školské tlačivá
1protokol v1
2protokol v2
3oznam rodičom s logom v1
4oznam rodičom bez loga v1
5oznam rodičom s logom v2
6oznam rodičom bez loga v2

359Tlačivo [zspvro.dok]: ZŠ Protokol o opravnej skúške
Rozhodnutie
Iné školské tlačivá
1protokol v1
2protokol v2
3oznam rodičom s logom v1
4oznam rodičom bez loga v1
5oznam rodičom s logom v2
6oznam rodičom bez loga v2

360Tlačivo [zsra080.dok]: ZŠ-r Prijatie do 0. ročníka 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

361Tlačivo [zsra081.dok]: ZŠ-r Prijatie do 1. ročníka 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

362Tlačivo [zsra308.dok]: ZŠ-r Prijatie do triedy s rozšíreným ... 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

363Tlačivo [zsra3n08.dok]: ZŠ-r Neprijatie do triedy s rozšíreným ... 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

364Tlačivo [zsra408.dok]: ZŠ-r Prestup žiaka z inej školy 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

365Tlačivo [zsra508.dok]: ZŠ-r 1. ročník Odklad 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

366Tlačivo [zsrc08.dok]: ZŠ-r 1. ročník Dodatočný odklad 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

367Tlačivo [zsrd08.dok]: ZŠ-r Oslobodenie od štúdia predmetov a ich častí 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

368Tlačivo [zsrd08d.dok]: ZŠ-r Oslobodenie od dochádzania do školy 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

369Tlačivo [zsrd08d2.dok]: ZŠ-r Oslobodenie od dochádzania do školy v2 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

370Tlačivo [zsrf08.dok]: ZŠ-r Povolenie študova v zahraničí 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

371Tlačivo [zsrj08.dok]: ZŠ-r Príspevok zákonného zástupcu 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3bez pečiatky dlhé odôvodnenie
4s pečiatkou v2
5bez pečiatky v2
6logo s pečiatkou
7logo bez pečiatky
8logo s pečiatkou v2
9logo bez pečiatky v2

372Tlačivo [zsro08.dok]: ZŠ-r Povolenie individuálneho štúdia 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

373Tlačivo [zsropi.dok]: ZŠ-r Odmietnutie poskytnú informáciu
Rozhodnutie
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky
5logo s pečiatkou v2
6logo bez pečiatky v2
7s pečiatkou v2
8bez pečiatky v2

374Tlačivo [zsrp08.dok]: ZŠ-r Rozhodnutie o začlenení žiaka (integrácia) 2008
Rozhodnutie 2008 ZŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

375Tlačivo [zsuzv.dok]: Uvožnenie z vyučovania
Rozhodnutie
Iné školské tlačivá
1logo s pečiatkou žiak
2logo s pečiatkou žiačka
3logo bez pečiatky žiak
4logo bez pečiatky žiačka
5s pečiatkou žiak
6s pečiatkou žiačka
7bez pečiatky žiak
8bez pečiatky žiačka
9logo s pečiatkou žiak v2
10logo s pečiatkou žiačka v2
11logo bez pečiatky žiak v2
12logo bez pečiatky žiačka v2
13s pečiatkou žiak v2
14s pečiatkou žiačka v2
15bez pečiatky žiak v2
16bez pečiatky žiačka v2

376Tlačivo [zsvd2.dok]: ZŠ Vyžiadanie dokladov v2
Prechod žiaka na inú školu
1S adresou školy kam
2Bez adresy školy kam

377Tlačivo [zsvd3.dok]: ZŠ Vyžiadanie dokladov v3
Prechod žiaka na inú školu
1S adresou školy kam
2Obálka 220x110 mm odkiaž
3Pre školu kam
4Obálka 220x110 mm kam

378Tlačivo [zsvo1a8.dok]: ZŠ-VO Pochvala triedny 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

379Tlačivo [zsvo1a8p.dok]: ZŠ-VO Pochvala triedny za vzorné plnenie povinností 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

380Tlačivo [zsvo1a8s.dok]: ZŠ-VO Pochvala triedny za vzorné správanie 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

381Tlačivo [zsvo298.dok]: ZŠ-VO Pochvala riaditež 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

382Tlačivo [zsvo298p.dok]: ZŠ-VO Pochvala riaditež za vzorné plnenie povinností 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

383Tlačivo [zsvo298s.dok]: ZŠ-VO Pochvala riaditež za vzorné správanie 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

384Tlačivo [zsvo4a08.dok]: ZŠ-VO Napomenutie triedny 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

385Tlačivo [zsvo5a08.dok]: ZŠ-VO Pokarhanie triedny 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1bez pečiatky
2bez pečiatky v2
3logo bez pečiatky
4logo bez pečiatky v2

386Tlačivo [zsvo6908.dok]: ZŠ-VO Pokarhanie riaditež 2008
Výchovné opatrenie ZŠ 2008
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

387Tlačivo [zsvo7.dok]: ZŠ-VO Napomenutie k väčšej usilovnosti
Výchovné opatrenie
1s pečiatkou
2bez pečiatky

388Tlačivo [zsvo8.dok]: ZŠ-VO Napomenutie k väčšej usilovnosti v2
Výchovné opatrenie
1s pečiatkou
2bez pečiatky

389Tlačivo [zsvzpk09.dok]: Kultúrne poukazy - registrácia školy
Poukazy

390Tlačivo [zsvzprb.dok]: Vzdelávací poukaz
Poukazy
1Autotlač PS vydaný
2Autotlač PS vydaný s podpisom
3Autotlač PS prijatý
4Autotlač PS prijatý s podpisom
5Autotlač PS vydaný a prijatý
6Autotlač PS vydaný a prijatý s podpisom
7Autotlač ZS
8Autotlač ZS s krúžkami
9Tlačivo PS vydaný
10Tlačivo PS vydaný s podpisom
11Tlačivo PS prijatý
12Tlačivo PS prijatý s podpisom
13Tlačivo PS vydaný a prijatý
14Tlačivo PS vydaný a prijatý s podpisom
15Tlačivo ZS s krúžkami

391Tlačivo [zsvzprb04.dok]: Vzdelávací poukaz 2005
Poukazy
1Autotlač PS vydaný
2Autotlač PS vydaný s podpisom
3Autotlač PS prijatý
4Autotlač PS prijatý s podpisom
5Autotlač PS vydaný a prijatý
6Autotlač PS vydaný a prijatý s podpisom
7Autotlač ZS
8Autotlač ZS s krúžkami
9Tlačivo PS vydaný
10Tlačivo PS vydaný s podpisom
11Tlačivo PS prijatý
12Tlačivo PS prijatý s podpisom
13Tlačivo PS vydaný a prijatý
14Tlačivo PS vydaný a prijatý s podpisom
15Tlačivo ZS s krúžkami

392Tlačivo [zsvzpre.dok]: Vzdelávací poukaz maďarský
Poukazy
1Autotlač Vydaný
2Autotlač Vydaný s podpisom
3Autotlač Vydaný a prijatý
4Autotlač Vydaný a prijatý s podpisom
5Tlačivo Vydaný
6Tlačivo Vydaný s podpisom
7Tlačivo Vydaný a prijatý
8Tlačivo Vydaný a prijatý s podpisom
9Tlačivo Prijatý
10Tlačivo Prijatý s podpisom
11Zadná strana
12Zadná strana s krúžkami

393Tlačivo [zsvzprg.dok]: Vzdelávací poukaz Protokol
Poukazy
Odosielanie údajov

394Tlačivo [zszapis.dok]: ZŠ Zápis do I. ročníka
Zápis do ZŠ
1Obrázok 1
2Obrázok 2
3Pokyny k práci s obrázkami
4Dotazník zápis

395Tlačivo [zszapl.dok]: ZŠ Zápisný lístok na štúdium na SŠ
Prechod žiaka na SŠ
1bez strednej školy
2s 1. strednou školou
3v2 bez strednej školy
4v2 s 1. strednou školou

396Tlačivo [zszapla.dok]: ZŠ Zápisný lístok na štúdium na SŠ maďarský
Prechod žiaka na SŠ
1Predná strana so školou
2Predná strana bez školy
3Zadná strana
4Zadná strana s podpisom

397Tlačivo [zszaplp.dok]: ZŠ Zápisný lístok na štúdium na SŠ prevzatie
Prechod žiaka na SŠ
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky
5logo s pečiatkou v2
6logo bez pečiatky v2
7s pečiatkou v2
8bez pečiatky v2

398Tlačivo [zszha.dok]: Zabezpečenie hromadnej akcie
Iné školské tlačivá
1Predná strana
2Zadná strana

399Tlačivo [zszsu.dok]: Záznam o školskom úraze 2007
Poisovňa
1Predná strana
2Zadná strana

400Tlačivo [zszsuk.dok]: ZŠ Žiados o vykonanie komisionálnej skúšky
Rozhodnutie
Iné školské tlačivá
1riaditežstvo
2riaditeža
3riaditežku

401Tlačivo [zszsuo.dok]: ZŠ Žiados o vykonanie opravnej skúšky
Rozhodnutie
Iné školské tlačivá
1riaditežstvo
2riaditeža
3riaditežku

402Tlačivo [zszt.dok]: Zoznam tried
Zoznam
1S rámčekom
2Bez rámčeka

403Tlačivo [zszt2.dok]: Zoznam tried + RČ + adresa
Zoznam
1Pre akciu
2S rámčekom
3Bez rámčeka

404Tlačivo [zszt21.dok]: Zoznam tried + narodený + adresa
Zoznam
1Pre akciu
2S rámčekom
3Bez rámčeka
4Na podpis

405Tlačivo [zszt3.dok]: Zoznam tried + údaje o žiakovi
Zoznam

406Tlačivo [zszt5.dok]: Zoznam tried + popis predmetov
Zoznam

407Tlačivo [zszt6.dok]: Zoznam tried + kolónky
Zoznam
1úzke kolónky
2stredné kolónky
3široké kolónky

408Tlačivo [zszt7.dok]: Zoznam tried + mesiace
Zoznam
11. a 2. štvrrok
23. a 4. štvrrok
3I. polrok
4II. polrok
5celý rok
6celý rok 30 žiakov

409Tlačivo [zszt8.dok]: Zoznam tried + dni
Zoznam
140 žiakov
234 žiakov
330 žiakov
430 žiakov + P.č.
530 žiakov + P.č. + škrt

410Tlačivo [zszt9.dok]: Zoznam tried Prezenčná listina Rodičovského združenia
Zoznam
IZK

411Tlačivo [zszta.dok]: Zoznam tried - kto už má čipový kžúč
Zoznam
IZK

412Tlačivo [zsztb.dok]: Zoznam tried - prevzatie čipového kžúča
Zoznam
IZK

413Tlačivo [zsztpo.dok]: Zoznam tried poistné
Zoznam
Poisovňa

414Tlačivo [zsztpo1.dok]: Zoznam tried úrazové poistenenie
Zoznam
Poisovňa

415Tlačivo [zsztpo6.dok]: Zoznam tried poistné spolu 6 kategórií
Zoznam
Poisovňa

416Tlačivo [zsztpos.dok]: Zoznam tried poistné spolu 4 kategórie
Zoznam
Poisovňa

417Tlačivo [zsztzp.dok]: Zoznam Prehžad tried
Zoznam
Štatistika
140 tried
230 tried
320 tried
440 tried v2
530 tried v2
620tried v2

418Tlačivo [zsztzp1.dok]: Zoznam Prehžad tried a ročníkov
Štatistika
Zoznam
1verzia 1
2verzia 2

419Tlačivo [zszz1.dok]: Zoznam školy - súpiska
Zoznam
1S pečiatkou v1
2Bez pečiatky v1

420Tlačivo [zszz3.dok]: ZŠ Zoznam triedy - triedny výkaz I. a II. stupeň
Zoznam
Katalóg
1#PS Autotlač predná strana
2#ZS Autotlač zadná strana

421Tlačivo [zszz4.dok]: Zoznam žiakov podža mestských častí
Zoznam
Štatistika
1S rodným číslom
2Sdátumom narodenia

422Tlačivo [zszz5.dok]: Zoznam žiakov podža mesta bydliska
Zoznam
Štatistika
1S rodným číslom
2S dátumom narodenia

423Tlačivo [zszz51.dok]: Zoznam žiakov podža poža R5
Zoznam
Štatistika
1Bez dátumu narodenia s R1
2S dátumom narodenia s R1
3Bez dátumu narodenia bez R1
4S dátumom narodenia bez R1

424Tlačivo [zszz52.dok]: Prehžad žiakov podža poža R1
Zoznam
Štatistika

425Tlačivo [zszz60.dok]: Prehžad krúžkov
Štatistika
Zoznam
Poukazy
1V1
2V2 

426Tlačivo [zszz61.dok]: Zoznam žiakov v krúžkoch
Štatistika
Zoznam
Poukazy
1menný v1
2menný v2
3kolónky pre platby
4kolónky s triedou pre platby
5kolónky úzke
6kolónky s triedou úzke

427Tlačivo [zszz6a.dok]: Zoznam súrodencov
Zoznam

428Tlačivo [zuspotv.dok]: ZUŠ Potvrdenie o absolvovaní prípravky
Vysvedčenie ZUŠ
1bez pečiatky
2s pečiatkou

429Tlačivo [zusrzuv.dok]: ZUŠ Žiados o uvožnenie z vyučovania
Iné školské tlačivá
1logo s pečiatkou
2logo bez pečiatky
3s pečiatkou
4bez pečiatky
5logo s pečiatkou v2
6logo bez pečiatky v2
7s pečiatkou v2
8bez pečiatky v2

430Tlačivo [zusvh08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie hudobný (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#PS hlavička
9#ZS hlavička

431Tlačivo [zusvh09.dok]: ZUŠ Vysvedčenie hudobný (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

432Tlačivo [zusvl08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie literárny (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#PS hlavička
9#ZS hlavička

433Tlačivo [zusvl09.dok]: ZUŠ Vysvedčenie literárno-dramatický (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

434Tlačivo [zusvt08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie tanečný (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I.polrok
2#ZS I.polrok
3#PS II.polrok
4#ZS II.polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#PS hlavička
9#ZS hlavička

435Tlačivo [zusvt09.dok]: ZUŠ Vysvedčenie tanečný (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

436Tlačivo [zusvv08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie výtvarný (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#PS hlavička
9#ZS hlavička

437Tlačivo [zusvv09.dok]: ZUŠ Vysvedčenie výtvarný (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

438Tlačivo [zuszh08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie záverečné hudobný (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#PS hlavička
9#ZS hlavička

439Tlačivo [zuszh09.dok]: ZUŠ Záverečné vysvedčenie hudobný (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

440Tlačivo [zuszl08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie záverečné literárny (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavicka+predmety
8#PS hlavicka
9#ZS hlavicka

441Tlačivo [zuszl09.dok]: ZUŠ Záverečné vysvedčenie literárno-dramatický (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

442Tlačivo [zuszt08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie záverečné tanečný (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#PS hlavička
9#ZS hlavička

443Tlačivo [zuszt09.dok]: ZUŠ Záverečné vysvedčenie tanečný (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

444Tlačivo [zuszv08.dok]: ZUŠ Vysvedčenie záverečné výtvarný (VIII/2008)
Vysvedčenie ZUŠ 2008
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička+predmety
8#PS hlavička
9#ZS hlavička

445Tlačivo [zuszv09.dok]: ZUŠ Záverečné vysvedčenie výtvarný (IX/2009)
Vysvedčenie ZUŠ 2009
1#PS I. polrok
2#ZS I. polrok
3#PS II. polrok
4#ZS II. polrok
5#PS celý rok
6#ZS celý rok
7#PS hlavička
8#ZS hlavička
9#Odpis I. polrok

446Tlačivo [zuzra108.dok]: ZUŠ-r Prijatie 2008
Rozhodnutie 2008 ZUŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2

447Tlačivo [zuzra208.dok]: ZUŠ-r Prijatie do prípravky 2008
Rozhodnutie 2008 ZUŠ
1s pečiatkou
2bez pečiatky
3s pečiatkou v2
4bez pečiatky v2
5logo s pečiatkou
6logo bez pečiatky
7logo s pečiatkou v2
8logo bez pečiatky v2