eŠkola - ŠEVT
eTlačivá - ŠEVT
eRozvrhy - ŠEVT
Všetko pre školu - ŠEVT
Kancelárske potreby - ŠEVT
Najnovšie súbory na stiahnutie
O Internetovej žiackej knižke        
Navštívte www.izk.sk       
O programe Dochádzka         
Čipový systém Školská jedáleň
 
Čipový systém Školská jedáleňProgram Školská jedáleň v skratke:
 • Stravné lístky sú nahradené čipovými kľúčmi, tým:
           - šetria financie (stravné lístky sa už nekupujú)
           - šetria čas vedúcej jedálne (stravné lístky sa nevydávajú)
           - nulujú možnosť podvádzania so stravnými lístkami
           - dôsledne sa kontroluje oprávnenosť odberu stravy
 • Zoznam stravníkov sa automaticky aktualizuje z internetovej žiackej knižky, preto:
           - vedúca jedálne nemusí manuálne písať zoznam stravníkov (september!)
 • Odhlasovanie stravy sa môže vykonať:
           - cez internet
           - cez snímač čipových kľúčov (ale toto nedoporučujem)
           - vedúcou jedálne podľa jej potrieb (telefón stravníka/rodiča)
 • Na internete sa pre stravníkov dá:
           - zobraziť jedálny lístok
           - odhlásiť strava
           - zobraziť prehľad odobranej stravy
           - zobraziť prehľad o platbách
 • Prijímanie platieb za stravné:
           - manuálne zadávanie platieb vedúcou jedálne do programu
           - automatické spracovanie údajov z internetbankingu
 • Program tlačí zostavy:
           - zoznam odhlásených stravníkov
           - mesačný výkaz
           - šeky
           - odosiela údaje do Excelu
 • Program nerobí normovanie, ani nepracuje so skladom, ale
           - dodáva podklady programom, ktoré tieto údaje spracovávajú (napr. VIS Plzeň)
 • Pri optimálnom stave musí vedúca jedálne robiť len tieto činnosti:
           - ráno prenesie počty stravníkov na jednotlivé druhy stravy do programu na normovanie a sklad
           - v čase výdaja stravy musí spustiť program
           - raz týždenne aktualizuje jedálny lístok
           - raz mesačne načíta platby z internetbankingu
           - raz mesačne tlačí mesačný výkaz stravovaných osôb a faktúry

 • Nový revolučný spôsob zálohovania údajov v programe:
 • Nie je potrebné vykonávať žiadne zálohovanie údajov
 • Programy každú zmenu automaticky ukladajú na bezpečný Web server
 • Pri havárii počítača sa neprichádza o žiadne údaje
 • Stačí znova nainštalovať program, údaje sa automaticky prevezmú s Web servera
 • Táto perfektná služba je zahrnutá v platbe za prenájom Web priestoru

 • Automatická aktualizácia programu:
 • Program Školská jedáleň sa automaticky aktualizuje cez internet
 • Obsluha sa nemusí starať o to, či má aktuálnu verziu programu
 • Táto služba je zahrnutá v cene programu

 • Predmet dodávky čipových systémov
  V cene je zahrnuté:
 • Inštalácia programového vybavenia u zákazníka
 • Prepojenie a oživenie hardvéru
 • Zaškolenie obsluhy
 • Inštalačné CD
 • Cestovné náklady, ak škola prijme môj harmonogram ciest

 • V cene nie je zahrnuté:
 • Mechanické práce: vŕtanie dier, lištovanie kabeláže
 • Tieto práce bežne vykonáva osoba poverená školou (školník)
 • V prípade potreby môžeme mechanické práce zabezpečiť, ale cena je 600,-Sk/hodinu + cena inštalačného materiálu
 • Cestovné náklady pri ďalších vyžiadaných návštevách


 • Popis čipových systémov, užívateľ si môže vybrať:
  Bezkontaktné čipy RFID
  Prívesok, alebo karta
  Kontaktné čipy DALLAS

  Čipový systém s LCD displejom Pre cenník kliknite sem:
 • na odbernom mieste (okienko, kde sa vydáva strava) je snímač čipových kľúčov
 • snímač má na strane otočenej ku kuchárke vydávajúcej stravu veľký dvojznakový displej
 • stravník priloží čipový kľúč na snímač

 • V prípade oprávneného odberu stravy je kuchárka vydávajúca stravu informovaná
 • zvukovým znamením a zobrazením na displeji
 • o veľkosti porcie, ktorú má vydať
 • o druhu porcie, ak sa v jedálni vydáva viac druhov stravy (napr. dva, alebo tri rôzne obedy)

 • V prípade neoprávneného odberu stravy je kuchárka vydávajúca stravu informovaná
 • zvukovým znamením a zobrazením na displeji
 • o dôvode, prečo nemá stravu vydať (odhlásený stravník, pokus o dvojitý odber stravy, neoprávnená osoba)

 • Snímač je pripojený k počítaču vedúcej jedálne (ten musí mať pripojenie na internet)
 • vedúca jedálne má dokonalý prehľad o odoberanej strave


 • Ak automatická aktualizácia programu zlyhá ... môžete inovovať program Školská jedáleň manuálne
  Najnovšiu verziu programu nájdete v časti Najnovšie súbory na stiahnutie - Kliknite sem.
  Stiahnite si súbor DokladyJedalen.Exe do priečinka C:\DokladyJedalen
  Po spustení inovovaného programu skontrolujte úspešnosť aktualizácie príkazom: O programe - Verzia programu

  Užívatelia, ak potrebujete znova inštalovať program Školská jedáleň
  Inštaláciu programu nájdete v časti Najnovšie súbory na stiahnutie - Kliknite sem.
  Spustite SetupDokladyJedalen.Exe