eŠkola - ŠEVT
eTlačivá - ŠEVT
eRozvrhy - ŠEVT
Všetko pre školu - ŠEVT
Kancelárske potreby - ŠEVT
Najnovšie súbory na stiahnutie
O Internetovej žiackej knižke        
Navštívte www.izk.sk       
O programe Dochádzka         
Čipový systém Školská jedáleň
 
Prečo internetová žiacka knižka ?Čo prináša internetová žiacka knižka (IZK) školám:

 • Rodič (zákonný zástupca) má okamžitý prehľad o známkach, správaní a dochádzke žiaka. Stačí, aby mal prístup k počítaču pripojenom na internet
 • Rodič (zákonný zástupca) dostáva EMaily so známkami, správanín a dochádzkou žiaka v intervale zvolenom vedením školy
 • Rodič (zákonný zástupca) dostáva informačné EMaily od vedenia školy podľa potreby
 • Známkovač (vymysleli sme nové slovenské slovo = učiteľ, ktorý predmet učí a vkladá známky do IZK) vkladá známky žiakom taktiež na ľubovoľnom počítači pripojenom na internet
 • Známkovač sa teda nemusí učiť používať žiaden program, vkladanie známok do IZK určite zvládne každý
 • Známky sa dajú vkladať súbežne na ľubovoľnom počte počítačov
 • Administrátor školy (= osoba poverená školou k spravovaniu IZK) má právo zadávať údaje (známky, poznámky, dochádzku) všetkým žiakom
 • Administrátor školy má dokonalý prehľad o vložených údajoch
 • Zálohovanie údajov školy na serveri IZK aj na počítači admistrátora IZK
 • Bezpečnosť, snažíme sa dokonalú bezpečnosť údajov na webe a o zákaz prístupu k údajom nepovolaným osobám
 • Školy s vyučovacím jazykom maďarským: Pracovným jazykom IZK pre administrátora, známkovačov a rodičov je okrem slovenského aj maďarský jazyk


 • Čo prináša internetová žiacka knižka užívateľom programu eŠkola:

 • Automatické plnenie IZK údajmi z programu eŠkola: žiaci, triedni učitelia a triedy, známkovači, predmety školy, predmety žiakov
 • Synchronizácia údajov medzi IZK a programom eŠkola, známky žiakov v IZK sa dajú prezerať aj v programe eŠkola
 • Triedny učiteľ: Tlač štítkov so známkami žiakov pre zákonných zástupcov na rodičovské združenie
 • Riaditeľ: Kontrola klasifikácie (ak v polovici januára má žiak iba po jednej známke z predmetov, určite to nie je v poriadku)
 • Administrátor programu eŠkola: Bol vytvorený ďalší spôsob, ako zadávať hodnotiace známky (polročné, štvrťročné) žiakov
 • Administrátor programu eŠkola: Možnosť vypočítať hodnotiace známky ako priemer známok z IZK, alebo hodnotiace známky rovno z IZK načítať


 • Ďalšie výhody internetovej žiackej knižky pre jej užívateľov:

 • IZK zvyšuje prestíž školy
 • Práca s IZK núti k práci s internetom aj tých učiteľov, ktorí nemajú k výpočtovej technike kladný vzťah. Snáď ich presvedčí, že naučiť sa pracovať s počítačom je výhoda pre každého
 • Vzhľadok v vyššie uvedenému si trúfame tvrdiť, že IZK je zaujímavá aj pre školy v tých oblastiach Slovenska, kde zatiaľ ešte nemajú všetci rodičia prístup k internetu

 •