eŠkola - ŠEVT
eTlačivá - ŠEVT
eRozvrhy - ŠEVT
Všetko pre školu - ŠEVT
Kancelárske potreby - ŠEVT
Najnovšie súbory na stiahnutie
O Internetovej žiackej knižke        
Navštívte www.izk.sk       
O programe Dochádzka         
Čipový systém Školská jedáleň
 
O programe Dochádzka(Elektronická a internetová) Dochádzka
zastupuje klasickú papierovú knihu dochádzky
Zamestnanec príchod a odchod zaznamenáva pomocou počítača buď:
 • manuálne napísaním svoho hesla, alebo
 • automaticky. Pri elektrickom otvorení dverí školy pomocou kontaktného alebo bezkontaktného kľúča sa automaticky zaznamenáva príchod/odchod zamestnanca
 • Výhody:

 • jednoduchá obsluha (program bežne štartuje a ukončuje školník)
 • okamžitý prehľad o neprítomných učiteľoch veľmi zjednodušuje tvorbu zastupovania
 • 100% čitateľnosť zaznamenaných príchodov a odchodov
 • veľká úspora času pri administrácii dochádzky
 • Zostavy sa zobrazujú na displeji alebo tlačia:

 • denný výkaz dochádzky zamestnancov
 • mesačný výkaz odpracovaných hodín zamestanca
 • mesačný výkaz celodenných absencií zamestnancov
 • mesačný výkaz dochádzky zamestnancov
 • Mesačný výkaz dochádzky zamestnancov
  sa dá vytvoriť aj automaticky, bez vkladania príchodov a odchodov - veľmi užitočné!

  Snímač bezkontaktných čipových kľúčov RFID Pre cenník kliknite sem !
 • umiestňuje sa na vnútornú stranu sklenených vchodových dverí (na vonkajšej strane dverí je guľa, nie kľučka)
 • po priložení (priblížení) čipovej karty k snímaču z vonkajšej strany dverí sa zaznamená príchod zamestnanca a na 3 sekundy sa otvorí elektrický zámok dverí
 • po priložení (priblížení) čipovej karty k snímaču z vnútornej strany dverí sa zaznamená odchod zamestnanca a na 3 sekundy sa otvorí elektrický zámok dverí
 • k snímaču stačí priložiť kabelku v ktorej je karta, karta sa nemusí vyberať z kabelky
 • obmedzenie: počítač musí byť vzdialený maximálne 15 metrov (= dĺžka kábla)
 • výhoda: nízka cena snímača a kariet

 • Elektronika, čipová karta, čipová karta ako prívesok

  Detail namontovaného snímača

  Pohľad z vonkajšej strany dverí

  Pohľad z vnútornej strany dverí

  Snímač kontaktných čipových kľúčov Dallas Pre cenník kliknite sem !
 • existuje viac mutácií, zostava sa vyberá podľa potrieb a požiadaviek zákazníka
 • okrem zaznamenávania dochádzky:
 • môže otvárať vchodové dvere (čidlo len na vonkajšej alebo aj na vnútornej strane dverí)
 • môže otvárať dvere zborovne, ak sa tam namontuje elektrický zámok
 • dá sa použiť na malé vzdialenosti od počítača do 25 metrov, ale aj do 1 kilometra od počítača
 • signalizácia príchodu/odchodu zamestnanca: svetelná (LED diódy) alebo aj zvuková, najjednoduchšia mutácia bez signalizácie
 • výhoda: dá sa použiť ten istý čipový kľúč, ktorý sa bežne používa na otváranie vchodových dverí bytoviek

 • Čipové kľúče Dallas

  Snímače čipových kľúčov Dallas

  Snímače čipových kľúčov Dallas

  Snímače čipových kľúčov Dallas

  Namontovaný snímač s otváraním vchodových dverí


  Inštaláciu program Dochádzka
  nájdete na:

  Tejto stránke v časti Najnovšie súbory na stiahnutie